Ulica ta będzie mieściła się na projektowanej drodze, odchodzącej od ulicy Polanki w kierunku południowym do Drogi S-7.

– Bardzo się cieszę z przyjęcia tego projektu uchwały. To był naprawdę ważny projekt, ponieważ Księżna Anna Sapieżyna naprawdę zasłużyła się dla naszego miasta – skomentował podjęcie uchwały burmistrz Szydłowca Artur Ludew. 

Historię Anny Sapieżyny przedstawił przewodniczący Rady Miejskiej Marek Koniarczyk. Na komisjach kandydaturę Księżnej szczegółowo zaś przedstawiła miłośniczka szydłowieckiej historii Irena Przybyłowska – Hanusz. 

_____________________________________________________________________________________

Anna Jadwiga Sapieżyna z hrabiów Zamoyskich – polska ziemianka, hrabina szydłowiecka. W 1802 roku na publicznej licytacji w Krakowie zakupiła wystawione przez rząd austriacki dobra „hrabstwa szydłowieckiego”. W 1819 roku jej kosztem wybudowano klasycystyczny budynek szkoły elementarnej (dziś Hotel „Pod Dębem”). Mieszkając na stałe w Warszawie dobrami szydłowieckimi zarządzała poprzez Filipa Pigłowskiego i Stanisława Staszica. Patronat właścicielki Szydłowca nad inicjatywami gospodarczo – kulturalnymi sprzyjał rozwojowi hrabstwa i miasta. 

Była ostatnią prywatną właścicielką zamku szydłowieckiego i miasta Szydłowiec. W 1828 roku sprzedała dobra szydłowieckie (miasto, 22 wsie i folwarki) Skarbowi Państwa. 

Księżna Anna Sapieżyna była tą, która przywiozła z Włoch przyszły hymn Polski Mazurka Dąbrowskiego. Śpiewała go przy otwartych oknach na Nowym Świecie, tak by słyszeli go przypadkowi przechodnie, którzy rozsławili melodię wyśpiewaną przez hrabinę. 

W samym Szydłowcu nieco zapomniana, tylko czasami przypominana. W ostatnich latach na postać Księżnej Sapieżyny uwagę zwracali: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Szydłowcu i Pani Irena Przybyłowska – Hanusz, a także Towarzystwo Aktywnych Kulturalnie „Projektoriat”. 

Dziś Księżna Anna Sapieżyna będzie patronką jednej z szydłowieckich ulic.