Podczas wakacji przeprowadzono remont w budynku użyczonym przez władze gminy Jastrząb. Przebudowano cały parter w celach adaptacji go dla potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami. Wymieniono podłogi, instalację elektryczną, drzwi wewnątrz budynku, zbudowano podjazd dla wózków, wyremontowano toalety, a także odmalowane zostały wszystkie ściany w szkole.

Placówka przeznaczona jest dla wszystkich dzieci, które mają problem z komunikowaniem lub poruszaniem się, koncentracją uwagi, zapamiętywaniem lub funkcjonowaniem w dużej grupie. Bogata oferta zajęć rewalidacyjnych między innymi: logopedia, psycholog, rehabilitacja, muzykoterapia, dogoterapia oraz elementy integracji sensorycznej pozwolą w ogromnym zakresie eliminować wszelkie dysfunkcje u uczniów wynikające z ich niepełnosprawności. Tworząc tę placówkę Stowarzyszenie chce dać cały wachlarz możliwości pełnego rozwoju uczniom z niepełnosprawnościami z terenu gminy Jastrząb oraz gmin ościennych.

Ogromny wkład w remont budynku mieli przedsiębiorcy z terenu Szydłowca oraz Radomia ofiarowując materiały budowlane oraz wykończeniowe ich otwartość i wrażliwość na osoby z niepełnosprawnościami sprawiła, że uczniowie powrócili 1 września do nowo wyremontowanej i w pełni przystosowanej na ich potrzeby szkoły.

Uroczystość otwarcia szkoły swoją obecnością uświetnili przedstawiciele Szydłowieckiego Ratusza, Starostwa, Straży Pożarnej, Poradni Psychologiczno Pedagogicznej, władze gminy Jastrząb, proboszczowie parafii Jastrząb oraz Gąsaw Rządowych.

Stowarzyszenie Budujemy Przystań pragnie poinformować, iż rekrutacja uczniów do szkoły i przedszkola w Śmiłowie jest wciąż otwarta.

TUTAJ fotoreportaż z otwarcia