W dniu 8 maja obchodziliśmy Ogólnopolski Dzień Bibliotekarza i Bibliotek, ustanowiony przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich w 1985 roku. Z tej okazji w Urzędzie Gminy w Orońsku odbyło się już tradycyjne uroczyste spotkanie.

Gospodarzami byli Henryk Nosowski, wójt gminy Orońsko oraz Roman Woźniak, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Orońsku. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele środowiska bibliotekarzy, pracownicy samorządowi z gminy Orońsko oraz osoby wspierające pracę i działalność biblioteki gminnej.

Spotkanie rozpoczął wójt Henryk Nosowski, który serdecznie przywitał wszystkich gości, złożył życzenia oraz podziękowania dla bibliotekarzy za ich codzienną pracę. Następnie głos zabrał Roman Woźniak, który przywitał i przedstawił każdego z uczestników spotkania, w szczególności środowisko bibliotekarzy.

Wśród gości były m.in.: Danuta Kusztal, bibliotekarka w stanie spoczynku, Marian Kalita, bibliotekarz społecznik z Chałupek Łaziskich, Danuta Dolęba, Dorota Stefańska, Anna Wyrwińska i Małgorzata Matyga, bibliotekarki szkolne ze szkół podstawowych gminy Orońsko, Alicja Grzesik, dyrektor Przedszkola Samorządowego w Orońsku oraz Elżbieta Sasin, Małgorzata Komar, Anna Cholewa i Adam Sobolewski, bibliotekarze pracujący w bibliotece gminnej w Orońsku oraz filiach w Tomaszowie i Łaziskach.

Gościem specjalnym spotkania była Joanna Strzelecka, kierownik Powiatowej Biblioteki Publicznej w Szydłowcu.

Gospodarze spotkania wręczyli pracownikom bibliotek oraz osobom, które wspomagają ich działalność, okolicznościowe upominki.

Życzenia oraz podziękowania za współpracę złożyła Joanna Strzelecka, kierownik Powiatowej Biblioteki Publicznej w Szydłowcu, która przekazała bibliotece gminnej publikacje książkowe wydane przez powiat szydłowiecki.

Roman Woźniak przedstawił bieżącą działalność biblioteki oraz poinformował o przygotowaniach do obchodów 75. rocznicy działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Orońsku, która przypada w tym roku.

Jak relacjonuje wydarzenie Urząd Gminy w Orońsku na swojej stronie: „Spotkanie odbyło się w miłej i serdecznej atmosferze, sprzyjającej koleżeńskim rozmowom.”

smart

smart

Info i foto: Gmina Orońsko