W ubiegłym tygodniu uroczyście rok szkolny zakończyli trzecioklasiści/ maturzyści Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Szydłowcu.  Nadszedł czas, aby w ferworze prac egzaminacyjnych podsumować trzy lata edukacji.

Na 62 uczniów 22 uzyskało świadectwa z wyróżnieniem, 19 z nich otrzymało Stypendium Starosty za bardzo dobre wyniki w nauce, osiągając średnią ocen 5,0 i wyżej. Blisko 40 otrzymało nagrody i wyróżnienia za wysokie wyniki w nauce, uczestnictwo w konkursach i olimpiadach, działalność charytatywną i zaangażowanie na rzecz środowiska lokalnego, a także za osiągnięcia artystyczne.

Do egzaminu maturalnego przystąpili wszyscy uczniowie, utrzymując porównywalny poziom kształcenia z rokiem ubiegłym (średnia klas III – 4,09).

Gratulujemy szkolnych sukcesów, życząc wysokich wyników z egzaminu maturalnego, oraz spełniania marzeń i planów na drodze zawodowej kariery.

Drodzy Maturzyści, na zawsze pozostaniecie w naszej wdzięcznej pamięci” – taką informację na facebooku szkoły przekazali: dyrektor, wychowawcy i nauczyciele