Jako współorganizatorzy wspierali wspaniałą zabawę dla dzieci: Zespół Interdyscyplinarny do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, działający przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Szydłowcu oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących im. H. Sienkiewicza w Szydłowcu. Wsparcia finansowego udzielili: Powiat Szydłowiecki oraz sponsorzy. W imprezie udział wzięły dzieci wraz z rodzicami, dziadkami, opiekunami prawnymi.

Ideą przewodnią szóstego Balu, tak jak w latach poprzednich była szeroko rozumiana integracja, wspólna dobra zabawa wszystkich Dzieci, ich Rodzin i zaproszonych Gości. Zabawa przebiegała w miłej, rodzinnej, przyjaznej, pełnej radości atmosferze. Dzieci w barwnych, pomysłowych, karnawałowych strojach tańczyły i śpiewały. W zabawie dzieciom towarzyszyli – Piratka Ewelina oraz Pirat Paweł, którzy wspólnie bawili się z najmłodszymi organizując wiele konkursów i zabaw. W przerwach na miłych gości czekał poczęstunek, słodkości, napoje i owoce. Jedną z atrakcji Balu była (ku wielkiej uciesze) wizyta Świętego Mikołaja, który wręczył każdemu dziecku upominek.

Swoją obecnością na Balu zaszczycili nas, szanowni Goście: Pani Joanna Strzelecka Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Szydłowcu, Pani Dorota Kubiś – Sekretarz Gminy Szydłowiec, Pani Jadwiga Kopycka – Sekretarz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Szydłowcu, Pani Wioletta Kucharska Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szydłowcu, Pani Marzena Janowska Wicedyrektor Z.S.O. im. H. Sienkiewicza w Szydłowcu, Pan Karol Kopycki Dyrektor Z.S.O. im. H. Sienkiewicza w Szydłowcu.

Wszystkich uczestników Spotkania i miłych Gości powitała Pani Elżbieta Szymańska Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Szydłowcu, która w ciepłych słowach podziękowała wszystkim za przybycie podkreślając wspaniałą ideę Spotkania. Życzyła wszystkim miłej, radosnej zabawy oraz wyraziła gorące podziękowania wszystkim Tym, którzy pomogli i wsparli organizację balu.

Uroczystego otwarcia Szóstego Noworocznego Spotkania Integracyjnego dokonała Pani Joanna Strzelecka.

Wsparcia finansowego i rzeczowego przy organizacji Balu udzielili nam ponadto: Agencja Ubezpieczeniowa P.H.U Mas- Lex – Pan Łukasz Mastalerz, Pani Wioletta Kucharska – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szydłowcu, Wytwórnia wód gazowanych i niegazowanych DAN, Cukiernia – Pani Grażyna Proczka oraz sklepy: Stokrotka, Tesco i Lewiatan.

Serdecznie dziękują wszystkim przybyłym na Bal za wspólną zabawę, a Sponsorom i wszystkim Tym, którzy nam pomogli – za okazane wsparcie przy organizacji szóstego Noworocznego Spotkania Integracyjnego:

– Elżbieta Szymańska – dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Szydłowcu oraz pracownicy

– Laurencja Piasecka – przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

– Sylwia Wygonowska – koordynator Noworocznego Spotkania Integracyjnego – Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Szydłowcu

noworcznespotkaniporadnia2

noworcznespotkaniporadnia3