W dn. 03.12.2018 r. w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 w Szydłowcu im. Jana Pawła II przy ulicy Wschodniej 57 w Szydłowcu w ramach światowego Dnia Walki z Aids obchodzonego1 grudnia odbył się VIII Gminny Konkurs „Wiedzy o AIDS/HIV” przy współudziale Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Szydłowcu.

Wśród zaproszonych i obecnych gości byli m. in.: p. Jadwiga Kopycka – Przewodnicząca Komisji Edukacji Rady Miejskiej w Szydłowcu i zarazem sekretarz GKRPAiN w Szydłowcu, p. Aneta Furmańska – Dyrektor ZEiFO w Szydłowcu, p. Elżbieta Pawlak – Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Szydłowcu, p. Jolanta Kosno – pracownik oświaty zdrowotnej i Promocji Zdrowia w PSS-E w Szydłowcu, p. Beata Ciećka- referent ds społecznych i współpracy z organizacjami pozarządowymi w Szydłowcu i jako gospodarze Dyrektor szkoły PSP 2 Szydłowiec im. Jana Pawła II p. Krzysztof Ubysz oraz wicedyrektor szkołyp. Marianna Łaska.

Pierwsze miejsce w sprawdzianie wiedzy zajęła uczennica Jagoda Sasin z PSP 2 Szydłowiec, drugie miejsce – Ewa Kubik z PSP 1 Szydłowiec i trzecie miejsce zajęła Julia Czajkowska z PSP 2 Szydłowiec. Wszyscy laureaci i uczestnicy konkursu otrzymali nagrody i podziękowania oraz ciepły posiłek oraz słodki poczęstunek.

Łącznie w konkursie wzięło udział 22 uczniów z trzech szkół z terenu gminy Szydłowiec tj. PSP 1 Szydłowiec im. Jana III Sobieskiego, PSP 2 Szydłowiec im. Jana Pawła II i PSP Majdów im. Biskupa Jana Chrapka pod opieką odpowiednio nauczycieli: p. Beaty Gołąbek, p. Magdaleny Karlikowskiej, p. Magdaleny Janowskiej i p. Agnieszki Parszewskiej, które zarazem były członkami Komisji Konkursowej.

Inicjatorem i głównym organizatorem konkursu był p. Marek Artur Koniarczyk – Przewodniczący Rady Miejskiej w Szydłowcu zarazem Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Szydłowcu.

Organizatorzy konkursu składają podziękowanie Burmistrzowi Szydłowca P. Arturowi Ludwowi za pomoc finansową i umożliwiony transport dla uczestników konkursu.

info: organizatorzy