20 stycznia w Gminnej Bibliotece Publicznej w Mirowie Starym odbyło się spotkanie zorganizowane przez Gminną Radę Seniorów. W spotkaniu wzięli udział mieszkańcy gminy Mirów, przedstawiciele lokalnego samorządu, oraz gość specjalny, prezes Rady Senioralnej w Szydłowcu, Kazimierz Zawadzki.

Cel spotkania to omówienie problematyki senioralnej w gminie, oraz przyjęcie najważniejszych działań na przyszłość.

Istotnym elementem dyskusji było przedstawienie dobrych praktyk działania, przez przedstawiciela Rady Senioralnej w Szydłowcu i zakreślenie płaszczyzn współpracy z samorządem gminnym, o którym mówił wójt gminy Mirów, Artur Siwiorek. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem ponieważ uczestniczyło w nim blisko 50 osób.

Rada Senioralna w Gminie Mirów została powołana decyzją Rady Gminy Mirów z dnia 29 grudnia 2022 r. Tą samą uchwałą nadano jej statut. Zgodnie ze statutem w skład Gminnej Rady Senioralnej wchodzą przedstawiciele różnych środowisk społecznych, w tym środowisk senioralnych, rady gminy, instytucji samorządowych, oraz organizacji społecznych.

W tej kadencji w radzie zasiadają:

  • Halina Skrok – Przewodnicząca
  • Leszek Suwara – Wiceprzewodniczący
  • Jolanta Ziętkowska – Skarbnik
  • Alicja Marlica – Sekretarz
  • Mirosława Kępas – Członek Zarządu.

Info i foto: