Regulamin biegu dostępny na oficjalnej stronie Urzędu Miejskiego www.szydlowiec.pl