Centrum Psychologiczno-Szkoleniowe Invictus przeprowadziło w Publicznej Szkole Podstawowej w Jastrzębiu warsztaty profilaktyczno-edukacyjne pt:. „Razem Przeciw Cyberprzemocy”. Wydarzenie to miało miejsce 15 listopada, a uczestniczyły w nim uczniowie z klas od 4 do 8.

Celem warsztatów było zwiększenie świadomości uczestników na temat cyberprzemocy oraz dostarczenie im narzędzi i strategii radzenia sobie w sytuacjach związanych z zagrożeniami online. Podczas spotkania uczniowie zostali podzieleni na grupy, co pozwoliło na bardziej personalizowane podejście do tematyki i dostosowanie materiałów do wieku oraz doświadczenia uczestników.

Dzięki interaktywnym formom pracy, uczniowie mieli okazję wymieniać się doświadczeniami, zadawać pytania i aktywnie uczestniczyć w dyskusji na temat bezpieczeństwa w przestrzeni wirtualnej. Warsztaty nie tylko zwiększyły wiedzę na temat zagrożeń internetowych, ale także promowały budowanie pozytywnych relacji online oraz umiejętności rozpoznawania i reagowania na cyberprzemoc.

W drugiej części wydarzenia, dedykowanej rodzicom uczniów oraz nauczycielom, odbyła się prelekcja dotycząca tej samej tematyki. Wspólna refleksja nad problemem cyberprzemocy stworzyła unikalne forum do wymiany spostrzeżeń, doświadczeń i strategii, które można zastosować zarówno w domu, jak i w szkole.

Dzięki zaangażowaniu uczestników, zarówno uczniów, jak i ich opiekunów, oraz wsparciu kadry nauczycielskiej, warsztaty „Razem Przeciw Cyberprzemocy” zyskały wymiar kompleksowego podejścia do problemu, zachęcając do aktywnej partycypacji w budowaniu bezpiecznej przestrzeni online.

Info i foto: PSP im. T. Kościuszki w Jastrzębiu