Pochodzący z Szydłowca dr hab. Sebastian Skuza będzie od 1 czerwca 2020 roku sekretarzem stanu w Ministerstwie Finansów.

Wiceminister Sebastian Skuza zastąpi na tym stanowisku Tomasza Robaczewskiego, który 31 maja 2020 roku zakończy swoją pracę w resorcie finansów. Sebastian Skuza jest doktorem habilitowanym nauk ekonomicznych – informuje Ministerstwo Finansów. Od ponad 20 lat jest związany z instytucjami publicznymi oraz instytucjami rynku finansowego.

Dr hab. Sebastian Skuza urodził się w 1973 r. w Skarżysku Kam., jest absolwentem Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sienkiewicza w Szydłowcu, następnie ukończył Wydział Prawa Uczelni Łazarskiego oraz Szkołę Główną Handlową na kierunku finanse i bankowość.W 2002 r. uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych i habilitację w 2016 r. Stypendysta IMF Financial Market Instruments Vienna Institute IMF – informuje na swojej stronie Ministerstwo Finansów.

Od 20 lat związany z instytucjami publicznymi oraz instytucjami rynku finansowego. W latach 1997-2012 pracował w Departamencie Polityki Finansowej i Analiz oraz Departamencie Rozwoju Rynku Finansowego Ministerstwa Finansów.

W latach 2006-2013 członek Rady Giełdy. Od 2007 r. związany z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. W latach 2010-2012 reprezentował ministra właściwego do spraw instytucji finansowych w Międzyresortowym Komitecie Bezpieczeństwa Finansowego, działającym przy Generalnym Inspektorze Informacji Finansowej. Był członkiem Rady Nadzorczej Krajowego Funduszu Kapitałowego S.A. Od 2017 r. zasiada w Komisji Etyki przy Związku Banków Polskich. 23 czerwca 2017 r. powołany na stanowisko wiceministra nauki i szkolnictwa wyższego.

Wieloletni współpracownik uczelni wyższych: Wydziału Organizacji i Zarządzania (Katedra Ekonomii), Politechniki Łódzkiej, Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Akademii im. Leona Koźmińskiego w Warszawie, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. W 2019 r. został profesorem Uniwersytetu Warszawskiego. Członek Rady Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Autor lub współautor ok. 170 publikacji w zakresie finansów publicznych, rynku kapitałowego, bankowości i stabilności finansowej.

Zna język angielski, niemiecki i rosyjski.

info i foto: Ministerstwo Finansów