Rodziny wielodzietne, lub rodzice z takich rodzin, mające dzieci już pełnoletnie mogą składać wniosek o zamrożenie cen prądu z limitem podwyższonym do 3000 kWh. Żeby skorzystać z podwyższonego limitu, trzeba mieć Kartę Dużej Rodziny i złożyć odpowiednie oświadczenie do dostawcy energii do 30 czerwca 2023 roku.

Przypominamy że uchwalona ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej, gwarantuje stałą cenę na obecnym poziomie do 2 tysięcy kWh zużycia rocznego. Limit ten jest zbliżony do średniego zużycia energii w gospodarstwie domowym w 2020 rok.

Większy roczny limit zużycia energii elektrycznej dotyczyć będzie natomiast gospodarstw, w którym są osoby niepełnosprawnością, i wyniesie on 2,6 kWh.

Z kolei w przypadku rodzin trzy plus – czyli rodzin z Kartą Dużej Rodziny oraz rolników, limit ten został określony na poziomie 3 tysięcy. kWh.

Jedynie nadwyżka ponad limit, odpowiednio 2 tysięcy, 2,6 tysięcy i 3 tysięcy kWh, będzie rozliczana zgodnie z taryfą wyznaczoną na 2023 rok.

Rodzina wielodzietna to taka, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek. Wynika z tego, że dotyczy  to również osób, których dzieci założyły swoje rodziny bądź są na własnym utrzymaniu.

Oświadczenie może dotyczyć energii kupionej dla:

  • gospodarstw domowych,
  • pomieszczeń gospodarczych w gospodarstwach domowych, o ile nie prowadzisz w nich działalności gospodarczej,
  • lokali w budynku zbiorowego zamieszkania, o ile nie prowadzisz w nich działalności gospodarczej,
  • altan działkowych, w których nie jest prowadzona działalność gospodarcza, i administracji.

Jeśli masz oddzielne umowy na sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji, składasz oświadczenia do obu podmiotów, z którymi masz umowy.

Są jeszcze inne sposoby na zaoszczędzeniu na rachunkach za energie elektryczną.

Dodatek elektryczny
Gospodarstwa domowe, które zużywają energię elektryczną do ogrzewania – w tym wykorzystują pompy ciepła – będą mogły liczyć na specjalny dodatek elektryczny w wysokości nawet do 1500 zł.

Wysokość dodatku będzie wynosiła 1000 zł, natomiast w przypadku rocznego zużycia energii elektrycznej ponad 5 MWh, zostanie on podwyższony do 1500 zł.

Warunkiem otrzymania dodatku jest uzyskanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Aby zachęcić do oszczędzania energii elektrycznej, premiowane będzie również oszczędzanie energii. Te gospodarstwa, które w 2023 roku zużyją nie więcej niż 90% energii z 2022 roku, w 2024 roku otrzymają specjalny upust wysokości 10% całkowitych kosztów zużycia energii elektrycznej w 2023 roku.

Info: gov.plSerwis Rzeczypospolitej Polskiej