Natomiast już jutro 11 października zapraszamy mieszkańców Szydłowca na przyjęcie oraz spotkanie z rabinem z okazji Święta Sukkot czyli Święta Namiotów. Warto wziąć udział w tej lekcji historii, przecież jeszcze nie tak dawno sąsiadami naszych przodków były właśnie rodziny żydowskie. Warto pielęgnować pamięć o tym narodzie, pamiętać o ich historii i tradycjach.

11 październik, godziny 13.00 – 17.00 róg ulicy Radomskiej i ulicy 1-goMaja

Sukkot (סוכות) Święto Szałasów (Namiotów), zwane też Kuczki – żydowskie święto rozpoczynające się pięć dni po święcie Jom Kippur, a dwa tygodnie po rozpoczęciu roku. Święto należy do świąt radosnych i upamiętnia mieszkanie w szałasach i namiotach (sukka, szałas/namiot, kuczka w hebr. – סוכה Suka) podczas wyjścia z Egiptu i wędrówki do Kanaanu.