Celem wizyty było nie tylko zaprezentowanie Karate jako niezwykle skutecznej sztuki walki o ponad 1000 letniej tradycji i jednocześnie dyscypliny sportowej w której szydłowieccy zawodnicy już od wielu lat odnoszą spektakularne sukcesy rangi ogólnopolskiej i międzynarodowej, ale przede wszystkim jako sztuki niosącej za sobą ponadczasowe idee etyczne oraz pozytywne cechy wolicjonalne, jak honor i odwaga, umiejętność pokonywania własnych słabości, pokora, uczciwość, opanowanie, empatia, uprzejmość, szacunek do innych – o czym opowiadali prezes Dobrzański i trener Szymkiewicz.

Zawodnicy MUSHIN zaprezentowali główne elementy codziennego treningu wraz z towarzyszącą treningowi tradycyjną etykietą oraz elementy wyszkolenia: kata, kihon, kumite a także trening na sprzęcie – łapach trenerskich i tarczach. Również podopieczni ośrodka mogli sprawdzić swych sił próbując uderzeń i kopnięć. Wspaniałą atmosferę jaka udzieliła się wszystkim zebranym uwieńczyło wręczenie przedstawicielom naszego klubu bałwanków wykonanych własnoręcznie przez młodzież z ośrodka, które będą przeznaczone na sprzedaż jako cegiełki w ramach trwającej już zbiórki środków na zakup profesjonalnej maty, umożliwiającej bezpieczny trening zwłaszcza najmłodszym adeptów sztuki walki.

Wszystkim wychowankom ośrodka oraz organizatorowi spotkania panu wychowawcy Mirosławowi Włodarczykowi serdecznie dziękujemy za zaproszenie i gościnność – mówi prezes Dobrzański. Mamy nadzieję, że nie było to nasze ostatnie spotkanie z sympatyczną młodzieżą z Goździkowa.

Warto dodać, że wizyta w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym i Socjoterapeutycznym to nie pierwsze działanie Stowarzyszenia MUSHIN – Szydłowieckiego Klubu Karate Kyokushin MUSHIN na rzecz społeczną w zakresie wychowania i resocjalizacji. Warto wspomnieć, że w lutym tego roku, na zaproszenie władz Aresztu Śledczego w Radomiu, przedstawiciele szydłowieckiego MUSHIN uczestniczyli w cyklu spotkań z obywającymi kary pozbawienia wolności skazanymi. Szczytne idee Karate Kyokushin, pasja oraz autorytet ludzi kierujących się w swoim życiu ponadczasowymi wartościami, to cechy które stanowią markę naszych karateków. W tej sytuacji nie może dziwić fakt ich szeroko znanej i docenianej działalności na rzecz wychowania , resocjalizacji i integracji społecznej.

mushinosrodek3

mushinosrodek2

Info i foto – Stowarzyszenie MUSHIN