„Na podstawie sprawozdania z badań próbki wody powierzchniowej: Nr 8/K/S z dnia 20.07.2018 r. przeprowadzonej w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli zbiornik wodny: Zalew w Szydłowcu, wykonanych przez: Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Radomiu, ul. Gen. Leopolda Okulickiego 9D (…), zleconych przez organizatora: Szydłowieckie Centrum Kultury-Zamek, ul. Sowińskiego 2, 26-500 Szydłowiec, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szydłowcu dokonał bieżącej oceny jakości wody.

Wyniki wskazują, że woda w zbiorniku wodnym zalęw w Szydłowcu nie odpowiada warunkom określonym w § 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli, tj. nie spełnia wymagań higieniczno-sanitarnych oraz metod referencyjnych badań wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli (…) Jednocześnie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szydłowcu przypomina o obowiązku Organizatora: badania jakości wody wykonuje się każdorazowo w przypadku wzrokowego stwierdzenia zanieczyszczeń niekorzystnie wpływających na jakość wody i mogących stanowić zagrożenie zdrowotne dla kąpiących się osób.

To oficjalny komunikat szydłowieckiego SANEPIDU. Nie jest to dobra informacja ani dla Urzędu Miejskiego, bo przecież już w niedzielę 22 lipca oficjalne otwarcie szydłowieckiego zbiornika, ani dla mieszkańców którzy od lat czekali na miejsce do kąpieli i letniego wypoczynku w Szydłowcu, ani dla ludzi z zewnątrz których zrewitalizowany zalew miał do naszego miasta przyciągnąć.