Podczas spotkania wspomniano jedynie o genezie i systemie samoobrony. Generalnie zajęcia miały charakter praktyczny, a każdy z ich uczestników mógł sam przećwiczyć te jakże proste, a zarazem skuteczne chwyty i ich kombinacje mogące pomóc w sytuacjach zagrożenia. Znając podstawy samoobrony potrafimy dostosować się do sytuacji zagrożenia. Zachować zimną krew, właściwie ocenić sytuację. Podjąć stosowne działania, a w ostateczności obronić się, obezwładniając napastnika i wzywając pomoc.

– Mam nadzieję, że zajęcia te przyczynią się do dostrzeżenia przez ćwiczących potrzeby własnego usprawnienia, a przez to poczucia wewnętrznego bezpieczeństwa – mówił prowadzący zajęcia Robert Wyciszkiewicz, serdecznie dziękując za zaproszenie.

matsushimasamoobrona1

matsushimsamoobrona2