Na co dzień zajmuje się badaniem zjawisk i procesów ludnościowych zachodzących na świecie, przede wszystkim w Azji. Prowadzi obserwacje i badania terenowe m.in. w państwach dawnego ZSRR (w Rosji, Kazachstanie, Mołdawii, Ukrainie) oraz w Chinach, Algierii, Kenii i Indiach.

Dr Tomasz Wites w wystąpieniach zatytułowanych „Izrael – państwo jednego Boga, dwóch narodów i trzech religii” oraz „Indonezja – życie w cieniu wulkanów” zaprezentował slajdy wykonane podczas wypraw naukowych oraz z wielką pasją o nich opowiedział, za co został nagrodzony gromkimi brawami.

Szkolna Sesja Popularnonaukowa „Człowiek i jego środowisko” to cykliczna impreza szkolna, podczas której uczniowie prezentują przygotowane referaty z różnych dziedzin nauki. Prezentują swój dorobek naukowy oraz zainteresowania. W tym roku szkolnym organizowana jest po raz trzynasty. Odbędzie się dn. 14.04.2015r. w naszej szkole. Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych, impreza ma charakter otwarty.

Marzena Janowska

indonezjalo2

indonezjalo1