Fundacja Pro Edu Cadis z Szydłowca wykonała zadanie publiczne tj. prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Szydłowiec.

Głównym celem programu była promocja zdrowego i aktywnego stylu życia po zajęciach lekcyjnych, integracja młodzieży oraz rozwój ich zainteresowań.

Dzięki środkom finansowym własnym i dotacji z Gminy Szydłowiec w wysokości 1500 zł udało się zorganizować wyjazd do Parku Rozrywki „Energylandia” w Zatorze, gdzie młodzież aktywnie spędziła czas ponad 7 godzin korzystając z wielu atrakcji m.in. zjeżdżalni, karuzel czy atrakcji wodnych. Dodatkowo młodzież wspólnie skonsumowała obiad w jednym z punktów gastronomicznych na terenie Parku.

Łącznie w wycieczce wzięło udział 30 osób głównie tegoroczni maturzyści z terenu Gminy Szydłowiec, pod opieką dwóch nauczycieli z szydłowieckich szkół i p. Małgorzaty Wypiórkiewicz, która była głównym organizatorem wyjazdu
i inicjatorem projektu.

Zarząd Fundacji Pro Edu Cadis serdecznie dziękuje Burmistrzowi Szydłowca i Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Szydłowcu za wsparcie finansowe zadania.

info: organizatorzy