Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Szydłowcu podzieliło się informacją na temat tegorocznych wyników egzaminu maturalnego.

Do egzaminów maturalnych 2022 w „Sienkiewiczu” przystąpiło 52 absolwentów. Zdawalność egzaminu wyniosła blisko 90%. Wśród tegorocznych absolwentów 6 uczniów, którzy nie zdali egzaminu z jednego przedmiotu, ma prawo do poprawki w sierpniu.

Wyniki egzaminu dojrzałości w zestawieniu z wynikami krajowymi są bardzo zadowalające. Wyniki uzyskane przez uczniów liceum z wszystkich przedmiotów na poziomie podstawowym są zbliżone do średnich wyników w województwie mazowieckim i kraju, a z języka obcego wyższe.

Średnie wyników z poszczególnych przedmiotów w szkole przedstawiają się następująco:

  • język polski – 51,19 %
  • matematyka – 58,96%
  • język angielski – 83%.

Osiągnięto również bardzo wysokie osiągnięcia indywidualne, wielu uczniów uzyskało najwyższy 100% wynik.

Taki sukces to zasługa zaangażowania zarówno nauczycieli jak i uczniów oraz systematyczna praca obu stron. Wysokie wyniki w nauce, które osiągają uczniowie liceum przekładają się na rezultaty egzaminów maturalnych. Dzięki dobrej współpracy, licznym konkursom, olimpiadom, zajęciom dodatkowym, poszerzającym i rozwijającym wiedzę szkoła osiągnęła taki sukces.

Dyrektor szkoły Karol Kopycki gratuluje absolwentom wysokich wyników i życzy sukcesów na wymarzonych kierunkach studiów.