Wydarzenie uświetni koncert Zespołu Muzyki Dawnej z Zamku Królewskiego na Wawelu FLORIPARI

2 czerwca 2016 r. (czwartek) , godz. 16.00, siedziba MLIM – Zamek Szydłowieckich i Radziwiłłów, ul. Gen. J. Sowińskiego 2

Rozwój samodzielnej muzyki instrumentalnej inicjujący proces jej integrowania z kulturą humanistyczną sprzyjał rozwojowi i popularyzacji muzyki, która odgrywała ważną rolę w życiu dworów królewskich, arystokratycznych i bogacącego się mieszczaństwa. Znalazło to odbicie także w malarstwie europejskim doby baroku, coraz liczniej ukazującym instrumenty muzyczne w scenach muzykowania, scenach mitologicznych, alegorycznych i martwych naturach. W XVII stuleciu relacja pomiędzy ikonografią a organologią staje się szczególnie wyraźna. Na płótnach malarzy instrumenty przedstawiane są z dużą starannością, co pozwala na ich identyfikację, porównanie z obiektami zachowanymi po dziś w zbiorach muzealnych. Pomaga także prześledzić ewolucję instrumentów, sposoby gry na nich, konteksty w których funkcjonowały, zwraca także uwagę na ich znaczenie symboliczne.

Przygotowana przez muzeum szydłowieckie wystawa czasowa Motywy muzyczne w malarstwie europejskim XVII-XIX wieku w obrazach z kolekcji Muzeum Narodowego w Warszawie ukazuje temat na przykładzie kilkunastu obrazów autorstwa wytrawnych mistrzów pędzla, z których kilka stanowi trzon warszawskiej kolekcji malarstwa europejskiego. Są to obrazy pochodzące głównie z Flandrii, Holandii i Włoch.Uzupełnieniem wystawy są przedstawiające muzyczny temat dwa obrazy XIX-wiecznych autorów: włoskiego i belgijskiego. O atrakcyjności ekspozycji decydują nie tylko ranga, uroda i dekoracyjność prezentowanych dzieł, ale także jej walory instrumentologiczne. Zwiedzający podziwiając kunszt artystyczny malarzy poznaje także dawne, a mało dziś znane instrumentarium muzyczne, takie, jak: arcylutnia, viola da gamba, teorba, cytara, surdynka czy wirginał. Uzupełnieniem wystawy są informacje zawarte w multimediach. Wystawie towarzyszy katalog. Serdecznie zapraszamy.

Koncert towarzyszący otwarciu wystawy czasowej w Muzeum Ludowych Instrumentów Zespół Muzyki Dawnej z Zamku Królewskiego na Wawelu FLORIPARI

Zespół utworzony został przez absolwentów krakowskiej Akademii Muzycznej oraz Królewskiego Konserwatorium w Hadze. Wykonuje muzykę renesansu i baroku na instrumentach historycznych lub ich kopiach z uwzględnieniem dawnych technik wykonawczych. Artyści uczestniczyli w licznych kursach interpretacji muzyki dawnej.

Zespół jest związany z Zamkiem Królewskim na Wawelu w Krakowie i występuje w nim na co dzień; prowadzi aktywną działalność biorąc udział w festiwalach i koncertach w Polsce i za granicą (Anglia, Bułgaria, Francja, Litwa, Mołdawia, Niemcy, Rumunia, Słowacja, Szkocja, USA, Włochy). Realizuje także własne, interesujące projekty we współpracy z uznanymi artystami i zespołami muzyki dawnej. Muzycznych w Szydłowcu 2 czerwca 2016 r.

MUZYCZNE SILVA RERUM. Wędrówki po dworach europejskich XVII wieku

Włochy

Andrea Falconieri (1586-1656) – Ciaconna

Claudio Monteverdi (1567-1643) – Il dolce tormento

                                               – Damigella tutta bella

Anglia

John Dowland (1563-1626) – Mrs. Winter’s Jump

                                       – Can she excuse my wrongs

                                         Now, o now I needs must part

Tobias Hume (1579-1645) – Duke John of Poland his gagliard

                                      – The Polish Ayre

                                      – Polish Villanell

Francja

Nicolas Hotmann (1610-1663) – Suite de Monsieur Otteman (wybór)

Michel Lambert (1610-1696) – Vos mepris chaque jour

Niemcy/Austria

Michael Praetorius (1571-1621) – Es ist ein Ros’

Johann H. Schmelzer (1623-1680) – Polnische Sackpfeiffen

Polska

Adam Jarzębski (1600-1649) – Concerto Primo

Anonim ze zbioru Czartoryskich (XVII w.) – Kędykolwiek teraz jesteś

Anonim (XVII w.) – Polska Suita Barokowa (wybór)

– Skarżęć się matusiu moia

FLORIPARI – Muzycy Wawelscy

Maria Klich – sopran

Monika Boroni – violino

Katarzyna Olszewska – violino

Mateusz Kowalski – viola da gamba

Justyna Dolot – klawesyn, wirginał

Aleksander Tomczyk – gemshorny, flet, tamburro, bendir

plakatwystawamlim2