20 listopada odbyło się po raz dziesiąty Forum Dyskusyjne Lokalnych Organizacji Pozarządowych działających na terenie gminy Orońsko. Pomysłodawcą i wieloletnim organizatorem wydarzenia jest lokalny lider NGO – Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Gminy Orońsko, które w tym roku obchodzi 15-lecia działalności. Organizacja przedsięwzięcia wspierana jest przez Centrum Rzeźby Polskiej wraz z Fundacją w Orońsku.

Spotkanie przedstawicieli aktywnych i współpracujących ze sobą organizacji pozarządowych miało miejsce w Centrum Rzeźby Polskiej. Wyjątkowa okoliczność niosła ze sobą zwiedzanie wystawy Anisha Kapoora, po której oprowadzała Urszula Kaszewska, reprezentująca zarząd Fundacji im. Józefa Brandta.

Następnie goście udali się do sali konferencyjnej w Muzeum Rzeźby Współczesnej, gdzie prezes SOiRGO Sylwester Różycki, oficjalnie otworzył forum i powitał zaproszonych gości, w szczególności starostę szydłowieckiego, sekretarza Gminy Orońsko, przedstawicieli mOWES’u, LGD Razem na Piaskowcu, a także wszystkie osoby, które przybyły na forum.

Wiceprezes SOiRGO- Jarosław Molenda w skrócie omówił 15-letnią działalność stowarzyszenia przedstawiając prezentację multimedialną. W szczególności scharakteryzował sztandarowe działania w następujących obszarach:

  • kultura i sztuka,
  • turystyka i rekreacja,
  • ekonomia społeczna,
  • ochrona zabytków,
  • edukacja i kształcenie,
  • kultura fizyczna i sport,
  • ekologia i ochrona środowiska,
  • przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu,
  • pomoc charytatywna.

Następnie agenda spotkania przewidywała wystąpienia zaproszonych gości. Głos zabrał starosta szydłowiecki Włodzimierz Górlicki., sekretarz gminy Orońsko Józef Bakuła, przedstawicielka mOWES-u Agnieszka Sekulska oraz prezes LGD „Razem na Piaskowcu” Jan Gula.

Po wystąpieniach gości przedstawiono kolejną prezentację pt.: „Aktywność organizacji pozarządowych w Gminie Orońsko w roku 2022”. Prezentacja zakończyła się wręczeniem przez prezesa Sylwestra Różyckiego podziękowań dla liderów lokalnych NGO’s, a także prezesa LGD „Razem na Piaskowcu”, dyrektorów szkół z Gminy Orońsko, dyrektora CRP oraz proboszcza parafii w Orońsku.

W części dyskusyjnej rozmawiano o działaniach sieciowych, które mogłyby być uruchomione w kolejnym roku. W szczególności rozmawiano o obchodach jubileuszu 100-lecia OSP w Orońsku, organizacji wystawy twórczości ludowej w CRP wraz z organizacją potańcówek przy muzyce folklorystycznej, rozszerzeniu działań aktywizujących seniorów, czy też organizacji konkursu na rzeźbę w przestrzeni publicznej, w tym w postaci tematycznych przystanków, promujących osobę Franciszka Ksawerego Christianiego.

Na zakończeni części oficjalnej można było wysłuchać koncertu muzyki folklorystycznej w wykonaniu „Kapeli Bursów”. Po koncercie uczestnicy spotkania wzięli udział w degustacji potraw regionalnych przygotowanych przez KGW w Guzowie i Zaborowiu, a także regionalnych win z winnicy Nowy Młyn, oraz kawy z regionalną marką.

   

Info i foto: Starostwo Powiatowe w Szydłowcu

video: Kapela Bursów