17 września w Pawłowie odbyła się coroczna impreza folklorystyczna czyli Przegląd Kapel Weselnych im. Antoniego i Adama Wyrwińskich.

Jest to spotkanie kapel grających tradycyjną muzykę weselną z regionu radomskiego. Odbywa się cyklicznie od 2006 roku, z przerwą w 2020 ze względu na pandemię.

W tym roku to już XVI Przegląd Kapel Weselnych im. Antoniego i Adama Wyrwińskich, muzyków ludowych, wywodzących się z terenu gminy Chlewiska, kiedyś tu mieszkających i muzykujących.

Imprezę prowadziła Marta Guza, witając wszystkich zgromadzonych. Wójt gminy Waldemar Sowiński dokonał otwarcia XVI Przeglądu Kapel Weselnych w Pawłowie. W swoim przemówieniu wójt podkreślił znaczenie tradycyjnej muzyki weselnej dla kultywowania tradycji ludowych i folkloru regionu radomskiego. Zaznaczył, że przegląd, który ma charakter konkursu, może corocznie odbywać się dzięki dobrej współpracy powiatu szydłowieckiego z gminą Chlewiska i Gminnym Ośrodkiem Kultury w Chlewiskach. Ważne jest też współdziałanie Lokalnej Grupy Działania „Razem na Piaskowcu”, która wspiera przedsięwzięcia kulturalne GOK.

Przegląd z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością. Duża liczba uczestników konkursu w Pawłowie świadczy o tym, że impreza ma swoich fanów nawet poza regionem radomskim.

W tym roku o czołowe miejsca rywalizowało 20 kapel. W wydarzeniu wzięli udział m.in.: wicestarosta powiatu szydłowieckiego Anita Gołosz, wójt gminy Chlewiska Waldemar Sowiński, sekretarz gminy Chlewiska Grzegorz Hylicki, przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gnat, wiceprzewodniczący Rady Gminy Ryszard Goździk, radni z Pawłowa, dyrektor LGD „Razem na Piaskowcu” Monika Szcześniak i pracownik LGD Malwina Słomka oraz rodzina Wyrwińskich.

Po części oficjalnej rozpoczął się przegląd kapel weselnych. Przesłuchania oceniała komisja w składzie: Adolf Krzemiński, Grażyna Wieczerzyńska oraz Rafał Szymański, która po wysłuchaniu uczestniczących kapel przyznała:

  1. miejsce – kapela Stanisława Wlazło
  2. miejsce – kapela Jana Tarnowskiego
  3. miejsce – ex aequo kapele: Wiesławy Gromadzkiej, rodziny Foktów, Piotra Bińkowskiego
  4. miejsce – ex aequo kapele: Władysława Urbańczyka, Stanisława Kotkowskiego, Kamila Chrząszcza

Pozostałe kapele otrzymały wyróżnienia.

W przerwie na obrady jury na scenie wystąpiły gminne zespoły ludowe: „Cymbrzanki”, „Załawianki”, „Broniowianki”, „Pawłowianki” oraz Stowarzyszenie Edukacyjno-Folklorystyczne „Wrzos”.

Po ogłoszeniu werdyktu zaproszono gości i uczestników przeglądu do wspólnej biesiady. Dzięki wsparciu przez LGD „Razem na Piaskowcu” promowano produkty regionalne, które zostały przygotowane przez pracownice GOK oraz zespoły ludowe.

Info. i foto. GOK w Chlewiskach