Marta Kłak-Ambrożkiewicz – absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, kustosz pracuje w Muzeum Narodowym w Krakowie. Od wielu lat związana jest zawodowo z Domem Jana Matejki, prowadząc badania nad biografią artysty, jego kolekcją oraz recepcją jego twórczości. Kurator zbiorów Jana Matejki. Autorka publikacji i wykładów o Janie Matejce, kilkudziesięciu wystaw poświęconych jego działalności artystycznej oraz kolekcjonerskiej. Współpracuje jako wykładowca z krakowskimi szkołami wyższymi, między innymi z Uniwersytetem Jagiellońskim.