Celem Spotkań jest : pobudzanie i rozwijanie zainteresowań muzyką chóralną, doskonalenie poziomu wykonawczego amatorskich zespołów chóralnych, nawiązanie kontaktów, wymiana doświadczeń i konfrontacja dorobku artystycznego chórów oraz popularyzowanie twórczości chóralnej różnych epok.

Formuła Spotkań jest otwarta – bez podziału na kategorie wiekowe i rodzaje chórów /mieszane czy głosów równych /. W Spotkaniach mogą uczestniczyć chóry amatorskie, parafialne, towarzystwa śpiewacze i zespoły kameralne. Zespoły przygotowują dowolną ilość utworów o różnej tematyce i charakterze, z różnych epok stylistycznych / począwszy od średniowiecza a na muzyce współczesnej kończąc /. Utwory mogą być wykonywane a’capella, z akompaniamentem instrumentu lub podkładu muzycznego.

W tegorocznej edycji Spotkań udział wezmą :

CHÓR ŚLĄSKIEJ IZBY LEKARSKIEJ „CAMES” z Katowic – powstał w październiku 2009 r. Członkami zespołu są lekarze, ich rodziny i współpracownicy – ludzie kochający muzykę w jej najszerszym tego słowa znaczeniu. Są pełni zapału do wyrażania się poprzez śpiew, ale przede wszystkim pragną przeżyć wielką przygodę artystyczną. Repertuar Chóru jest bardzo zróżnicowany. W myśl sentencji varietas delectat zawiera pozycje autorstwa kompozytorów polskich i zagranicznych dawnych i współczesnych, o tematyce religijnej i świeckiej, różnych gatunków muzycznych. Od początku swojej działalności Zespołem kieruje pani Dorota Dziełak-Szczepan, absolwentka Wydziału Dyrygentury Chóralnej Katowickiej Akademii Muzycznej.

CHÓR NAUCZYCIELSKI “CANTO” z Przysuchy, pod dyrekcją Karola Sionka – działający od 1992 r. zespół ma w swoim repertuarze ponad 200 utworów o różnej tematyce. Są to: pieśni patriotyczne, legionowe i żołnierskie, pieśni z oratoriów, oper, operetek i musicali, piosenki ludowe i popularne polskie i innych narodów ,pieśni i piosenki z repertuaru różnych wykonawców i zespołów polskich oraz zagranicznych. Chórzyści z Przysuchy to już stali bywalcy zamkowych Spotkań, swoim śpiewem, radością oraz energią zyskali sobie ogromną sympatię szydłowieckiej publiczności.

CHÓR MIASTA SZYDŁOWCA “GAUDIUM CANTI”. Zespół powstał w 1999 roku przy Szydłowieckim Centrum Kultury i Sportu – Zamek. Inicjatorem, kierownikiem artystycznym oraz autorem licznych aranżacji utworów wykonywanych przez Chór jest pani Danuta Klepaczewska. Grupa składa się z trzydziestu osób reprezentujących różne zawody i środowiska. Czterogłosowy zespół gromadzi na cotygodniowych próbach radość wspólnego śpiewania – stąd też i jego nazwa. Chór ma na swoim koncie realizację ok. 100 koncertów na terenie kraju, a także udział w przeglądach, konkursach i uroczystościach państwowych i kościelnych.

Każdy z zespołów zaprezentuje ok. 20 minutowy program. Goście Spotkań będą mieli możliwość wysłuchania dostojnych pieśni sakralnych, patriotycznych, skocznych utworów ludowych czy też arii operowych i operetkowych w opracowaniu na chór, nie zabraknie oczywiście kolęd, pastorałek a także współczesnych hitów.

Organizatorem 8. Szydłowieckich Spotkań Chóralnych im. Zofii Stachowskiej jest Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek, impreza zostanie zrealizowana przy współpracy z Salą Bankietową LODOWNIA. Patronat medialny nad imprezą sprawuje Portal Informacyjny Nasz Szydłowiec.

spotkaniazapowiedz1