Około godziny 18.45 rozpoczęła się adoracja Najświętszego Sakramentu w kościele św. Zygmunta w Szydłowcu, w poniedziałek 26 października.

Adoracja została zorganizowana jako odpowiedź do trwających protestów w sprawie niedawnego wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji, a także ataków na kościoły, które mają miejsce w różnych miastach Polski.

Adorację poprowadził ks. Marek Kucharski, proboszcz szydłowieckiej parafii, a udział w niej wzięło około 50 osób. Ks. Marek rozpoczął od przeczytania świadectwa matki, która jako młoda dziewczyna zdecydowała się na aborcję, a później bardzo tego żałowała. Założyła później rodzinę, miała dzieci, ale cały czas nie mogła sobie poradzić z tym, że za namową innych ludzi usunęła ciążę.

Po odczytaniu tego obszernego świadectwa, wierni zebrani w świątyni, księża, młodzież i starsi, modlili się Koronką do Bożego Miłosierdzia. Adoracja Najświętszego Sakramentu miała trwać do godziny 20.30.

Kościół katolicki w ramach głoszonej nauki jest przeciwny aborcji, stoi całkowicie po stronie życia i jego ochrony od momentu poczęcia, aż do śmierci.

W obawie przed wtargnięciem do świątyni protestujących uczestników marszu „Muszę się przejść” w ramach Strajku Kobiet (do takich ataków dochodziło w innych miastach Polski), przed kościołem stali członkowie Ruchu Narodowego i inni zwolennicy zakazu aborcji. Na szczęście nie doszło do żadnych incydentów i nikt nie musiał interweniować w obronie kościoła.