Zamierzeniem inwestycji było wzmocnienie nośności obiektu do przenoszenia obciążeń jak dla obiektów mostowych kategorii „A” z jednoczesnym ustaleniem właściwego światła mostu pozwalającego na swobodny przepływ wód prowadzonych przez rzekę Oleśnicę, w tym wód o charakterze katastrofalnym.

Przebudowa mostu uwzględniła jego poszerzenie z dotychczasowych 7 metrów do prawie 11. To działanie perspektywiczne, w przypadku rozbudowy drogi powiatowej z ewentualnym ciągiem pieszo-rowerowym” – zauważa Marek Ruszczyk, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Szydłowcu.

Roboty budowlane, w większości wykonywane poniżej poziomu jezdni, polegały m.in. na montażu elementów skrzynkowych, pogłębieniu cieku rzeki i umocnieniu skarp. Wartym uwagi jest, że inwestor Powiat Szydłowiecki, zdecydował o umocnieniu skarp na dopływie i odpływie rzeki piaskowcem szydłowieckiem. Kamień ten, uznawany jest za produkt o szczególnym znaczeniu dla regionu. Podobnie rozwiązania z użyciem piaskowca szydłowieckiego będą miały zastosowanie w kolejnych tego typu inwestycjach.

Wartość zadania to kwota 409.900 zł, przy czym Powiat Szydłowiecki uzyskał z Budżetu Państwa dofinansowanie w wysokości 174.700 zł