W ramach projektu wszyscy otrzymają materiały biurowe oraz szkoleniowe, a także upominki projektowe. W sumie powiat otrzyma w ramach projektu 90 zestawów komputerowych oraz dodatkowy sprzęt w postaci oprogramowania czy urządzeń peryferyjnych niezbędnych do obsługi komputera dla osób niepełnosprawnych.

Cieszymy się że aż 40 rodzin w tym 20 rodzin z niepełnosprawnością otrzyma wsparcie w ramach realizowanego przez powiat projektu co przyczyni się w pełni do osiągnięcia założeń i celu projektu.

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Oś Priorytetowa 8 Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”. Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość.