W dniach od 5 do 12 września już po raz 9 w Szydłowcu spotkali się artyści plastycy aby ponownie zatrzymać na płótnach Szydłowiec i jego najpiękniejsze miejsca.
Szydłowiecki Plener Malarski im. Władysława Aleksandra Maleckiego jest działaniem mającym a celu utrwalenie w twórczości plastycznej obiektów zabytkowych i współczesnego wizerunku naszego miasta, doskonalenie warsztatu oraz wymianę doświadczeń uczestników, promocję Szydłowca. Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek zaprasza do uczestnictwa w działaniu artystów zawodowych z Polski i zza granicy. Uczestnikami są również artyści lokalni.

Udział w tegorocznej edycji Pleneru wzięło 15 osób. Trzon grupy stanowili artyści – wykładowcy i studenci z Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie – prof. Włodzimierz Kulej, dr Dariusz Słota, Artur Wawrzkiewicz, Adam Maruszak , Jagoda Woźny i Kacper Karankiewicz, . Druga część grupy to artyści z Szydłowca i okolic – Barbara Głuch, Jerzy Turek, Maria Kępa, Alina Czyż, Ewa Maślankiewicz – Górecka, Anna Janczyk, Ryszard Ciereszko, Leszek Jankowski i Mieczysław Jackulak.

Podczas 8 dni plenerowej pracy powstało ponad 50 prac (obrazy olejne, rysunki, pastele), które będzie można obejrzeć podczas wystawy poplenerowej już na początku grudnia.

prof. AJD Włodzimierz Kulej
Studia odbył na kierunku Wychowanie Plastyczne w Wyższej Szkole Pedagogicznej (obecnie Akademia im. Jana Długosza) w Częstochowie. Dyplom zrealizował w Pracowni Malarstwa prof. Leona Macieja w roku 1985. Z macierzystą uczelnią związany od 1990 roku. W 1995 r. uzyskał w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych (obecnie Akademia Sztuk Pięknych) we Wrocławiu kwalifikacje l stopnia w dziedzinie: Sztuki plastyczne, dyscyplina: Malarstwo, a w 2004 r. zrealizował tamże – w tej samej dyscyplinie – przewód habilitacyjny. Od 1994 r, jest członkiem Kapituły Nagrody Prezydenta m. Częstochowy w dziedzinie sztuki. Uprawia malarstwo i rysunek. Prace prezentował na 44 wystawach indywidualnych i 230 ekspozycjach zbiorowych w kraju i za granicą.

ad. Dariusz Słota
Malarz, rysownik. Urodził się 21 września 1957 roku w Pińczowie. Ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie na Wydziale Malarstwa gdzie w 1984 roku obronił z wyróżnieniem dyplom w pracowni malarstwa prof. Zbigniewa Grzybowskiego i pracowni rysunku prof. Józefa Ząbkowskiego. Od 1984 roku wykłada w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie na Wydziale Sztuki.

Zastępca dyrektora Instytutu Plastyki w latach 1993 – 1996.
Członek Rady Instytutu Plastyki w latach 1993-1996.
Członek Rady Wydziału Wychowania Artystycznego w latach 1996-1999.
Członek Senatu Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie 1996-1999.
Członek Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej w 2002 roku.
Członek Rady Wydziału Wychowania Artystycznego w latach 2009-2012.
Członek Rady Wydziału Sztuki od 2013.
Współorganizator i opiekun plenerów malarskich organizowanych dla studentów AJD.
Nauczyciel malarstwa i rysunku w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych im.Jacka Malczewskiego w
Częstochowie,1988-1994.
Członek Pomorskiego Oddziału Stowarzyszenia Marynistów Polskich w Ustce /wiceprezes oddziału/.

as. Artur Wawrzkiewicz
Artur Wawrzkiewicz ur. 2 lipca 1987 roku w Częstochowie. Studia ukończone w roku 2014. Obroniony dyplom malarski na kierunku Edukacji Artystycznej w zakresie sztuk plastycznych w roku 2010, pod kierunkiem prof. Leona Macieja i Włodzimierza Kuleja. Dyplom obroniony z wyróżnieniem. Dyplom licencjacki na kierunku malarstwo, pod kierunkiem prof. Włodzimierza Kuleja obroniony w lutym 2013 roku. Dyplom obroniony z wyróżnieniem. Tytuł magisterski kierunku Malarstwo – specjalizacja Malarstwo sztalugowe – otrzymany w czerwcu w roku 2014. Dyplom malarski pod kierunkiem prof. Włodzimierza Kuleja obroniony z wyróżnieniem. Laureat XVI Festiwalu Sztuki
Wysokiej „Stalowe Anioły” w Bytomiu.

Obszerną galerię zdjęć możecie zobaczyć poniżej: