Rozgrywki rozpoczną się 06-03-2016 o godzinie 10:00, rejestracja drużyn odbywać się będzie do 09:30 na Hali Sportowej Publicznego Gimnazjum w Orońsku.

Zgłoszenia będą odbywać się poprzez podania pełnej listy drużyny przez jej kapitana organizatorom (po zarejestrowaniu lista nie podlega zmianą). Osoby, które nie posiadają ukończonych 18 lat muszą posiadać pisemną zgodę rodziców/opiekunów, zaś pozostali występują na własne ryzyko. Turniej będzie odbywał się według zasad PZPS.

Zapraszamy wszystkie chętne drużyny do udziału w rozgrywkach oraz wszystkich kibiców i fanów tej dyscypliny sportowej.

WSTĘP WOLNY.