Obchody rocznicy odbędą się 27 września i rozpoczną się o 10:00 od Mszy Świętej w kościele pod wezwaniem św. Zygmunta w Szydłowcu.

W nocy z 26 na 27 września 1939 roku, z rozkazu generała Juliusza Rómmla, w oblężonej Warszawie powstała Służba Zwycięstwu Polski. Rozkaz ten zapoczątkował istnienie Polskiego Państwa Podziemnego. Polskie Państwo Podziemne zostało automatycznie rozwiązane 1 lipca 1945 roku, kiedy to wycofano uznanie międzynarodowe dla Rządu RP na uchodźctwie.

Obchody zaczynają się od Mszy Świętej w kościele pw. św. Zygmunta w Szydłowcu o godzinie 10:00. O 11:00 w Parku Niepodległości odbędą się przemówienia okolicznościowe i wspólna modlitwa, po czym zostaną złożone kwiaty pod pomnikiem upamiętniającym żołnierzy podziemia.

Kwiaty zostaną złożone również pod pomnikiem Tajnej Organizacji Nauczycielskiej znajdującym się obok Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Henryka Sienkiewicza oraz w lesie w Korzonku pod obeliskiem upamiętniającym żołnierzy.

grafika: facebook/ Szydłowiec