Konkurs odbędzie się dn. 20 marca o godz. 9.00 w świetlicy Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Henryka Sienkiewicza w Szydłowcu.

Konkurs organizowany jest pod patronatem honorowym Teatru Powszechnego w Radomiu.

Cele konkursu:

  • popularyzacja literatury wśród młodych odbiorców,
  • rozwijanie umiejętności odbioru dzieł literackich,
  • kształcenie umiejętności pięknego czytania wśród młodego pokolenia w dobie zanikania kontaktu z książką,
  • budzenie wyobraźni młodego człowieka,
  • rozwijanie twórczych talentów.

Regulamin konkursu:

1. Uczeń wybiera ciekawy fragment przeczytanej książki i przygotowuje się do pięknego głośnego czytania.

2. Czas prezentacji nie może przekroczyć 5 min.

3. Wystąpienia zostaną ocenione przez Komisję Konkursową.

4. Kryteria oceny:

  • technika czytania (płynność i lekkość mowy, poprawność artykulacji głosek, dykcja i tempo czytania),
  • środki artystycznego wyrazu (pauzowanie, tempo jako środek ekspresji, modulacja głosu i jego natężenie, akcent zdaniowy).

5. Komisja Konkursowa wybiera „Mistrza pięknego czytania” i „Wicemistrza pięknego czytania” (2 uczniów). Przyznawane będą również wyróżnienia. Zwycięzcy otrzymają nagrody książkowe oraz dyplomy.

6. Zgłoszenia prosimy wysyłać do dn. 10 marca 2015r. (Karta Uczestnika TUTAJ) na adres:

Powiatowa Biblioteka Publiczna – ul. Zamkowa 1 – 26-500 Szydłowiec z dopiskiem „Piękne Czytanie” lub na adres mailowy: pbp@biblioteka.szydlowiecpowiat.pl

7. O kolejności wystąpienia decyduje kolejność zgłoszenia. Liczba osób reprezentujących szkołę nie może przekroczyć 2 osób. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 791-426-802.

Serdecznie zapraszam Agnieszka Chalastra kierownik PBP w Szydłowcu