Od stycznia br. pełniła funkcję wicekuratora, nową obejmie 1 marca.Wcześniej przez 6 lat była dyrektorem radomskiej delegatury Kuratorium Oświaty w Warszawie.

Przed podjęciem pracy w Kuratorium, Dorota Sokołowska była wicedyrektorem Zespołu Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza w Szydłowcu. Uczyła historii i wiedzy o społeczeństwie. Ma również doświadczenia pracy w mediach lokalnych. Ukończyła historię na Uniwersytecie Jagiellońskim, jest również absolwentką studiów podyplomowych (dziennikarstwo, organizacja i zarządzanie oświatą, wiedza o społeczeństwie).

Akt powołania został wręczony dziś podczas kolegium kuratora – comiesięcznego spotkania kierownictwa instytucji. Poprzedni kurator Karol Semik w grudniu 2014 r. został wiceprezydentem Radomia ds. edukacyjnych.

Mazowiecki kurator oświaty jest organem administracji zespolonej, który działa w imieniu wojewody. Sprawuje nadzór pedagogiczny nad 8 019 szkołami i placówkami oświatowymi (1 736 szkołami podstawowymi, 1 024 gimnazjami i 1 700 szkołami ponadgimnazjalnymi). Kuratorium ma delegatury w: Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Radomiu i Siedlcach – informuje Ivetta Biały, Rzecznik Prasowy Wojewody Mazowieckiego.

źródło: radomnews.pl