26.02.2016 r. odbyły się szkolne eliminacje III Edycji Konkursu YLE Movers (skierowane do klas piątych) oraz II Edycji Konkursu YLE Flyers (dla klas szóstych). Wzięło w nich udział 20 piątoklasistów i aż 29 szóstoklasistów! Prace konkursowe uczniów sprawdzała komisja złożona z nauczycielek języka angielskiego – Anny Michajłow-Arak, Mileny Jakubowskiej i Magdaleny Bednarczyk.

Najwyższą liczbę punktów z klas piątych zdobyli Jakub Kwaśniewski i Julia Porcarelli z Vb, a z klas szóstych – Mikołaj Misiak i Igor Podlewski z VIa. Wymienione osoby będą reprezentować szkołę w finale konkursu, który odbędzie się w siedzibie City College w Radomiu. Mają szansę powalczyć o główne nagrody, czyli stypendia pokrywające całość lub część opłat za egzamin YLE Movers lub YLE Flyers.