Uroczystość otwarcia odbędzie się o godzinie 17.00 w siedzibie Muzeum- renesansowym zamku Szydłowieckich i Radziwiłłów. Na wystawie zaprezentowanych zostanie ponad 120 różnych form wizerunków królewskich z okresu od końca XVI do XVIII wieku. Będą to portrety polskich królów elekcyjnych od Zygmunta III do Stanisława Augusta, różniące się skalą, funkcją i znaczeniem. Obok przedstawień malarskich, graficznych i rzeźbiarskich pokazane zostaną podobizny królewskie zdobiące różne zabytki rzemiosła artystycznego, między innymi dzieła sztuki złotniczej oraz miniatury stanowiące elementy rozdawanych przez monarchę klejnotów – pierścieni, zawieszeń medalionowych, bransolet czy tabakier.

Zaprezentowane zostaną portrety prywatne przedstawiające króla w gronie rodzinnym, portrety królewskich małżonek i dzieci, jak również wizerunki mające podkreślać szczególne cechy osobowości króla, jego zamiary i dokonania. Reprezentacyjne portrety koronacyjne pokazujące króla pełnym majestacie, władcę w zbroi, z regimentem w ręku gotowego stanąć do walki w obronie Rzeczpospolitej, przedstawiające zasługi monarchy na polu walki i wydarzenia historyczne – wjazdy i koronacje mające ukazać królewską wielkość i wspaniałość oraz służyć promocji panującej dynastii.

Otwarciu wystawy towarzyszyć będzie koncert muzyki barokowej w wykonaniu polskiej orkiestry barokowej Arte dei Suonatori. Artyści wykonają program oparty o utwory Jana Sebastiana Bacha.

Realizacja wystawy została wsparta finansowo przez Fundację Teresy Sahakian. Wystawę będzie można oglądać w Szydłowieckim Muzeum do końca lipca 2017 roku.