Celem nadrzędnym festiwalu jest połączenia atmosfery zabawy z akcją rozpowszechniania i popularyzowania treści prozdrowotnych w niezwykle atrakcyjnej formie, jaką jest piosenka.

Patronat medialny nad XI Powiatowym Festiwalem Piosenki o Zdrowiu objął Portal Nasz Szydłowiec.

fot. szydlowiecpowiat.pl