W Szydłowcu swoją działalność oficjalnie rozpoczęło Koło Ruchu Narodowego.

W ostatni weekend w związku z odbyciem przez wszystkich członków Koła RN w Szydłowcu stażu kandydackiego odbyły się wybory prezesa lokalnych struktur.

Prezesem (jednogłośnie) wybrany został Arkadiusz Sokołowski, radny Rady Miejskiej w Szydłowcu. Wiceprezesem znany społecznik Konrad Jóźwik, a skarbnikiem Łukasz Szcześniak, radny Rady Powiatu. Klub liczy jeszcze kilku członków, których nazwiska nie zostały podane. Wszyscy należą również do Klubu Konfederacji w Szydłowcu.

Podczas zebrania podczas którego dokonano wyboru zarządu szydłowieckiego obecni byli również: prezes Okręgu Mazowieckiego RN Krzysztof Mulawa, prezes Koła RN Radom Mateusz Konopski oraz członek koła RN Radom Patryk Głogowski.

W związku z odbyciem przez wszystkich członków Koła RN Szydłowiec stażu kandydackiego odbyły się wybory prezesa naszych…

Opublikowany przez Ruch Narodowy – Szydłowiec Niedziela, 20 września 2020