Uprzejmie informujemy wszystkich zainteresowanych mieszkańców Gminy Szydłowiec, iż prowadzony jest uzupełniający nabór kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2020-2023 do:
1. Sądu Rejonowego w Szydłowcu w sprawach z zakresu prawa rodzinnego i nieletnich (liczba wybieranych ławników – 1).

Szczegółowe informacje dotyczące warunków naboru można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Szydłowcu:

– Wydział Organizacyjny – Ratusz, Rynek Wielki 1, I piętro pokój 11

– Biuro Rady Miejskiej w Szydłowcu, ul. Kolejowa 36B oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Szydłowiec w zakładce Komunikaty_i_ogloszenia/

Business photo created by freepik – www.freepik.com