W sobotę 1 sierpnia 2020 r. o godz. 17:00 w 76. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego uruchomione zostaną syreny alarmowe, aby oddać cześć żołnierzom Polskiego Państwa Podziemnego oraz mieszkańcom Warszawy, którzy walczyli o wyzwolenie stolicy i przywrócenie niepodległego państwa.

Syreny zintegrowane z systemem Wojewody Mazowieckiego zostaną uruchomione w Powiecie Szydłowieckim z Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Warszawie. Działania te będą jednocześnie testem systemu powiadamiania i alarmowania.

Syreny alarmowe będą emitować dźwięk ciągły, trwający 1 minutę.