Stolica Apostolska wyraziła zgodę na rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego ks. Romana Kotlarza – niezłomnego kapłana i męczennika czasów komunizmu. Poinformował o tym Biskup Radomski Henryk Tomasik. Dekret Kongregacji ds. Świętych stwierdza, że Watykan nie widzi żadnych przeszkód, by rozpocząć sprawę beatyfikacji i wyjaśnienia męczeństwa sługi Bożego ks. Romana Kotlarza. Oznacza to możliwość rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego.

1 grudnia w radomskiej katedrze zostanie zaprzysiężony tzw. Trybunał Beatyfikacyjny i odbędzie się pierwsza sesja tegoż procesu. Ksiądz Edward Poniewierski zostanie mianowany postulatorem sprawy. Zostanie ponadto wybrana Komisja Historyczna. W jej skład wejdą: ks. dr Szczepan Kowalik, ks. dr Rafał Piekarski i dr Arkadiusz Kutkowski z Instytutu Pamięci Narodowej. Kolejnym aktem będzie powołanie Teologów Cenzorów, których nazwisk nie podaje się do publicznej wiadomości, aby w skupieniu mogli przeprowadzić kwerendę i pokazać osobowość, heroiczność cnót i ofiarę życia ks. Kotlarza. Biskup Henryk Tomasik zaznaczył, że ks. Romanowi Kotlarzowi przysługuje już tytuł Sługi Bożego.

Jest on jednym z bohaterów protestu robotniczego w czerwcu 1976 roku. Pozostaje symbolem walki robotników o wolność i godność ludzkiego życia. Swoją posługę kapłańską rozpoczął w kościele farnym św. Zygmunta w Szydłowcu.

Dla naszego regionu jest to postać bardzo ważna, z uwagi na duszpasterską charyzmę, a także zaangażowanie w życie parafii i parafian, którym nigdy nie odmawiał pomocy w potrzebie. Posiadł zdolność głoszenia kazań, które wykładał prostym językiem, pozbawionym intelektualnego nadęcia. Jako człowiek głębokiej wiary przemawiał do ludzi z serca, czym trafiał do słuchaczy i zjednywał sobie ich nieskrywaną sympatię. Ten sposób bycia przysparzał mu jednak wrogów w kręgu władz, podrażnionych emocjonalnością jego wystąpień, w których otwarcie krytykował poczynania osób odpowiedzialnych za sprawy polityczno-gospodarcze kraju.

Został pośmiertnie odznaczony przez Prezydenta RP jednym z najwyższych polskich odznaczeń, Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski, za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce.

info: szydlowiecpowiat.pl