Informacja: Gmina Szydłowiec zmniejszyła wysokość opłat za zajęcie pasa drogowego na cele handlowe, usługowe, wystawiennicze, gastronomiczne i obsługę ruchu turystycznego. 

Kwota została zmniejszona z 3.00 zł/m2 do 0,10 zł/m2. Zmniejszono również opłatę za wydzielone miejsce parkingowe z 1,00 zł do 0,30 zł za 1m2

Zmiana ma na celu zachęcić przedsiębiorców do korzystania z nowych możliwości i rozszerzenia swojej działalności poprzez np. wyjście ze swoją ofertą handlową i działalnością gastronomiczną przed lokal, a nawet w inne miejsca miasta. Umożliwi to pozyskanie większej ilości klientów, zwłaszcza w obrębie zabytkowego centrum miasta – czytamy na urzędowym profilu na facebooku