W marcu 2022 roku po 35-latach pełnienia funkcji dyrektora Szydłowieckiego Centrum Kultury „Zamek” na emeryturę odeszła Małgorzata Bernatek. Burmistrz Szydłowca na stanowisko dyrektora powołał wówczas Edytę Ziętkowską – Gawor, która dyrektorem była niewiele ponad rok, informując w maju 2023 roku o rezygnacji z pełnionego stanowiska.

W czerwcu 2023 ogłoszony został konkurs na nowego dyrektora Szydłowieckiego Centrum Kultury „Zamek”. Zgłosiło się pięciu kandydatów: Emil Karpiński, Anna Wilkiewicz, Agnieszka Sobutka – Klepaczewska, Przemysław Duda i Alicja Gryz – Wasil. Z powodów formalnych do części konkursowej nie przeszła Agnieszka Sobutka – Klepaczewska.

29 czerwca 2023 roku odbył się konkurs podczas którego przed komisją, której przewodniczącą była wiceburmistrz Szydłowca Aneta Furmańska, stanęło czterech kandydatów.

Z informacji, która została opublikowana na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta i Gminy Szydłowiec dowiadujemy się, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko dyrektora Szydłowieckiego Centrum Kultury „Zamek” w Szydłowcu zatrudniona zostanie Pani Anna Wilkiewicz zamieszkała w Radomiu. 

Anna Wilkiewicz znana jest w Szydłowcu z prowadzenia Pracowni Muzycznej „Piano”, która dziś jest Fundacją „Muzyczni”. W ostatnim czasie pełniła funkcję wicedyrektora Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu. 

Gratulujemy nowej Pani dyrektor SCK „Zamek” i liczymy na owocną medialną współpracę.

Informacja o wynikach.