W piątek 18 stycznia o godz. 15:00 przed szydłowieckim ratuszem rozpoczęły się Centralne Obchody 156. Rocznicy Wybuchu Powstania Styczniowego, które odbywały się pod honorowym patronatem Wojewody Świętokrzyskiego Agaty Wojtyszek. Na tę wyjątkową lekcję historii po raz kolejny zaprosili jej organizatorzy: Burmistrz Szydłowca, Federacja Kapituły Równość, Wolność, Niepodległość Kontynuacji Tradycji Powstania Styczniowego 1863 r., samorządy gmin: Suchedniów, Bodzentyn, Wąchock, Skarżysko Kościelne, Związek Strzelecki, Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek.

W uroczystościach uczestniczyli: Wicemarszałek Senatu Adam Bielan, Szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Minister Jan Józef Kasprzyk, Poseł Dariusz Bąk, Wicewojewoda Świętokrzyski Bartłomiej Dorywalski, Przedstawiciel Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Radomiu Paweł Sagan, płk. Waldemar Pawluczuk z Biura ds. Proobronnych Ministerstwa Obrony Narodowej, Komendant Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach płk. Paweł Chabielski, Przedstawiciel Dowódcy 6. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej Przemysław Dąbek, Dziekan Dekanatu Szydłowieckiego ks. kanonik Adam Radzimirski, Prezes Federacji Kapituły Równość, Wolność, Niepodległość Kontynuacji Tradycji Powstania Styczniowego 1863 r. Daniel Woś, Wiceprezydent Starachowic Jerzy Miśkiewicz. Delegacje samorządów gmin współorganizujących obchody, w składzie: Suchedniów: Burmistrz Cezary Błach, Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Adamiec, Bodzentyn: Przewodnicząca Rady Miejskiej Teresa Bzymek, Radna Rady Miejskiej Zofia Gliwa, Sekretarz Miasta i Gminy Wojciech Furmanek. Obecni byli także przedstawiciele władz Powiatu Szydłowieckiego: Wicestarosta Anita Gołosz oraz radni powiatowi.

Władze miejskie reprezentowali: Burmistrz Szydłowca Artur Ludew, przewodniczący Rady Miejskiej Marek Artur Koniarczyk oraz radni miejscy. Ponadto w uroczystościach wzięli udział Komendant Główny Związku Strzeleckiego „Strzelec” bryg. Krzysztof Wojewódzki, Komendant Główny Związku Strzeleckiego st. insp. ZS Roman Burek oraz Przedstawiciele Świętokrzyskiego Bractwa Kurkowego.

Zgromadzeni na szydłowieckim rynku uczcili minutą ciszy pamięć zmarłego Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Następnie, po przywitaniu przybyłych gości, delegacje złożyły kwiaty pod tablicą upamiętniającą 150. Rocznicę Wybuchu Powstania Styczniowego. Uczestnicy obchodów przy akompaniamencie Miejskiej Orkiestry Dętej pod batutą Tomasza Gila przemaszerowali do szydłowieckiej fary, gdzie odbyła się Msza św. w intencji Ojczyzny i Powstańców 1863 r.

Po liturgii władze miasta i powiatu oraz parlamentarzyści i kombatanci złożyli wiązanki kwiatów przy grobie wieloletniego proboszcza szydłowieckiego ks. Aleksandra Malanowicza (1816-1893). Był on jednym z przywódców ruchu powstańczego w Guberni Radomskiej. Został aresztowany, pozbawiony stanowiska kościelnego, pobity i uwięziony w twierdzy w Dęblinie, a majątek kościelny został skonfiskowany przez zaborcę.

Wiązanki kwiatów przy asyście strzelców Związku Strzeleckiego i werblisty złożone zostały także na mogile powstańczej oraz przy upamiętniającej powstanie styczniowe figurce na skrzyżowaniu ulic Sowińskiego, Narutowicza i Kąpielowej.

Pierwszy dzień Centralnych Obchodów 156. Rocznicy Wybuchu Powstania Styczniowego zakończył się w szydłowieckim zamku. Podczas uroczystości patriotycznych radny Rady Powiatu Szydłowieckiego Marek Sokołowski został odznaczony Krzyżem 25. Marszu Szlakiem Powstańców Styczniowych Suchedniów – Bodzentyn. Zwieńczeniem uroczystości w Szydłowcu był spektakl pt. „Wspomnijcie rok 1863” przygotowany przez Teatr Poezji i Muzyki „U Radziwiłła” w reżyserii Sławy Lorenc-Hanusz. Opracowanie muzyczne – Danuta Klepaczewska.

W dniach 19 i 20 stycznia Burmistrz Szydłowca Artur Ludew oraz delegacje szydłowieckich samorządowców i instytucji uczestniczyli w rocznicowych obchodach organizowanych w Suchedniowie, Bodzentynie, Kierzu Niedźwiedzim oraz Wąchocku.

Tekst: Żaneta Sasin

156. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego

O oprawę artystyczną 156. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego zadbał Teatr "U Radziwiłła" 🙂 Zapraszamy do wysłuchania Żaneta Sasin, Macieja Kołodziejskiego i Kajetan Górlicki

Opublikowany przez Nasz Szydłowiec Wtorek, 22 stycznia 2019

156. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego

Kazanie w Parafia św. Zygmunta w Szydłowcu z okazji lokalnych obchodów 156. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego ??

Opublikowany przez Nasz Szydłowiec Piątek, 18 stycznia 2019

Pierwsza część naszego fotoreportażu z szydłowieckich obchodów 156. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego ??

Opublikowany przez Nasz Szydłowiec Piątek, 18 stycznia 2019

Druga część naszego fotoreportażu z szydłowieckich obchodów 156. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego ??

Opublikowany przez Nasz Szydłowiec Niedziela, 20 stycznia 2019

Szydłowieckie obchody rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego ??

Opublikowany przez Nasz Szydłowiec Piątek, 18 stycznia 2019