W imieniu Burmistrza Szydłowca Artura Ludwa oraz Rady Miejskiej w Szydłowcu, Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek zaprasza na uroczystości miejskie z okazji 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja.

Przebieg uroczystości:

  • godz. 10:00 – zbiórka delegacji przed pomnikiem Tadeusza Kościuszki;
  • godz. 10:10 – okolicznościowe przemówienia władz miejskich, złożenie kwiatów przez delegacje pod pomnikiem;
  • godz. 10:30 – msza św. za Ojczyznę w kościele pw. św. Zygmunta z udziałem Miejskiej Orkiestry Dętej.

Uprzejmie prosimy delegacje składające kwiaty o przygotowanie wizytówek z nazwą (ewentualnie składem) delegacji.

Z poważaniem

Zespół
Szydłowieckiego Centrum Kultury – Zamek