Wycieczkę po szydłowieckiej jednostce poprzedziło spotkanie uczniów z policjantami Zespołu Profilaktyki Społecznej Nieletnich i Patologii szydłowieckiej Policji, które odbyło się w szkole. Tematem spotkania była odpowiedzialność osoby nieletniej za czyny karalne, przejawy demoralizacji jak również konsekwencje prawne i zdrowotne związane z zażywaniem środków odurzających. Następnie uczniowie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szydłowcu przybyli do Komendy Powiatowej Policji w Szydłowcu, aby poznać pracę policjantów i zwiedzić pomieszczenia jednostki. Uczniów w progach komendy przywitali policjanci zajmujący się profilaktyką nieletnich, którzy oprowadzali uczniów po terenie komendy.

Zwiedzanie rozpoczęto od stanowiska kierowania, gdzie uczniowie poznali pracę dyżurnego jednostki. Tam szczególną uwagę zwiedzających przykuła liczba pracujących komputerów oraz urządzeń do nawiązywania łączności z podległymi patrolami. Najwięcej wrażeń jednak było podczas oglądania pomieszczeń dla osób zatrzymanych, gdzie można było wejść do celi i zobaczyć jej wyposażenie. Kolejny etap wycieczki to pokaz indywidualnego wyposażenia policjanta będącego na służbie. Podsumowaniem spotkania było wspólne zdjęcie.

ZDJĘCIA 020 

ZDJĘCIA 024

 

sierż. Marlena Skórkiewicz