Na uczestników czekają także inne atrakcje takie jak inscenizacja pt. „Pierwsze wolne wybory w powojennej Polsce” a także projekcja filmu pt. „Polskie drogi do niepodległości”.

W ramach obchodów tego święta 4 czerwca 2014 roku odbędzie się happening pod hasłem „Droga do wolności”. O godz. 10.00 nastąpi zbiórka uczestników pod Ratuszem, którzy następnie przemaszerują ulicami miasta (Kąpielową, Zamkową, Sowińskiego, Kościuszki oraz Kilińskiego do Ratusza).

Pierwsze wolne wybory w powojennej Polsce, które odbyły 4 czerwca 1989 roku umożliwiły przeprowadzenie szereg reform ustrojowych, społecznych oraz istotnych zmian gospodarczych. W wyniku tych wyborów nasz kraj stał się pierwszym państwem bloku wschodniego, w którym wyłonieni w wyborach przedstawiciele opozycji demokratycznej uzyskali realny wpływ na sprawowanie władzy.