No, ale gdyby nie ten wspomniany syf w głowach kilku osób nie urodziłby się pomysł by wizualne zmiany tego miejsca włączyć do projektu Budżetu Obywatelskiego. Zacznijmy jednak od początku…

Po raz pierwszy w historii Szydłowca burmistrz naszego miasta ogłosił, że przeznacza 400 tysięcy złotych na Budżet Obywatelski. Po raz pierwszy to my mieszkańcy poprzez głosowanie na najlepszy według nas zgłoszony projekt, będziemy mogli rozporządzić pięniądze gminne. 

Już jakiś czas temu było wspomniane, że portal Nasz Szydłowiec objął patronatem medialnym jeden z projektów. Aby go opisać czekaliśmy, aż projekt przejdzie wstępną weryfikacje i zostanie dopuszczony do głosowania. Udało się! Projekt ten to „Zamłynie nie z tej ziemi”, oznaczony kodem 03. Koszt planowanej inwestycji to 300 tysięcy złotych, ale zaraz przekonacie się jaka to inwestycja 🙂

Inwestycja ta z pewnością wzbogaci walory turystyczne Szydłowca, a także odbiór estetyczny przez samych mieszkańców. Będzie to jednocześnie powrót do przeszłości i skok ku przyszłości. Bo oprócz tego, że chcemy wspomnieć historię tego miejsca, to jeszcze dodamy aspekt, który będzie jedynym takim w całej Polsce!

Aby rozjaśnić sprawę zapoznajcie się z uzasadnieniem projektu „Zamłynie nie z tej ziemi”:

W Szydłowcu wciąż mało jest miejsc dla dzieci, dla rodzin. Projekt, który przedstawiamy jest odpowiedzią na kilka zapotrzebowań. Jest połączeniem pomysłów na zagospodarowanie terenów zielonych przy rzece Korzeniówce, między młynem, Orlikiem 2012 i ulicą Rzeczną. Przede wszystkim będzie to miejsce dla rodzin, miejsce, którego założenia nakreśliły dzieci, najmłodsi mieszkańcy Szydłowca oraz miejsce gdzie turyści (rodziny z dziećmi) będą mieli chwilę wytchnienia w trakcie zwiedzania miasta. Bo oprócz zadbanych  zabytków i wyremontowanych deptaków, turysta szuka też sposobu na spędzanie czasu aktywnie. Rodzice szukają miejsc gdzie ich pociechy, będą mogły się wyszaleć.

Projekt składa się z dwóch etapów:

  1. Modernizacja ul. Rzecznej wraz z terenem przyległym, stworzenie nowego punktu na mapie turystycznej Szydłowca
  2. Utworzenie Kosmicznego Placu Zabaw

Ad.1

Pragniemy przybliżyć historię tego miejsca. Najstarszej brukowanej ulicy Szydłowca, ulicy Rzecznej, którą schodzi się nie tylko do rzeki, ale również do źródełka. Źródelko ma swoją historię od roku 1914, kiedy to żołnierze austriaccy z oddziału Hinderburga postanowili obudować kamieniem źródełko, które miało krystaliczną wodę. 4 kwietnia 1914 r. odbyło się uruchomienie źródełka. Od tego czasu nazywano je „źródełkiem Hindenburga”

Poprawienie infrastruktury ul. Rzecznej i terenów przylegających do rzeki Korzeniówki stworzyło by miły i przyjazny zakątek dla turystów i mieszkańców oraz byłoby bezpiecznym i wygodnym dojściem do „Orlika” oraz placu zabaw przedstawionego w tym projekcie. 

W ramach reaktywacji „źródełka Hindenburga” proponujemy, co jest również marzeniem okolicznych mieszkańców, przebudowę ulicy Rzecznej, oczyszczenie i obudowanie dwóch źródełek, oraz likwidację istniejącej studni, położonych na działce nr. 4284/2. Przebudowa ulicy Rzecznej polegałaby na likwidacji słupów energetycznych, poprowadzeniu podziemnej linii energetycznej, doświetleniu ulicy światłem punktowym zamontowanym w bruku. Zlikwidowanie lub naprawa istniejącej tam studzienki telekomunikacyjnej. Uporządkowanie terenów zielonych zgodnie z wytycznymi planu zagospodarowania przestrzennego dla tej strefy i wg planu architekta zieleni. Ustawienie 3 ławeczek – najlepiej z szydłowieckiego piaskowca, można zaproponować wykonanie ich miejscowym kamieniarzom, co byłoby swoistą ich wizytówką. W ciągu pieszym wykonanie alejki z piaskowca lub bruku, tu zależy od sugestii konserwatora zabytków i przedłużyć do planowanego placu zabaw. Ustawienie 1 kosza na śmieci w pobliżu rzeki Korzeniówki. Oczyszczenie i obłożenie piaskowcem dwóch istniejących źródełek oraz postawienie tablicy informacyjnej mówiącej o historii „źródełka Hindenburga”. Ponadto wnosimy o monitoring składający się z 2 kamer.

Ad. 2

Kosmiczny Plac Zabaw, będzie jedynym TAKIM w Polsce, bo projekt został stworzony TU, z miejscowymi dziećmi. Miejsce to z powodzeniem będzie mogło znaleźć się w przyszłych folderach turystycznych. Ponadto otoczenie zieleni, sprawi, że będzie to kolejne miejsce spacerowe i rekreacyjne, tak bardzo potrzebne mieszkańcom i turystom. Poza tym realizacja projektu, dzieciom uczestniczącym w warsztatach, pokaże jaką naprawdę moc sprawczą mają mieszkańcy, nawet Ci najmłodsi. 

Projektowany plac zabaw znajduje się w Szydłowcu, pomiędzy starym młynem, rzeką Korzeniówką i boiskiem Orlik 2012. Punktem wyjściowym projektu były warsztaty projektowe dla dzieci poprowadzone przez Pracownię K., w ramach akcji „Wyszło Szydło” współorganizowanej przez Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki i Towarzysztwo Aktywnych Kulturalnie PROJEKTORIAT. Na pierwszych warsztatach (23.07.2013) został stworzony ramowy projekt wykorzystania terenu w postaci okręgów zbudowanych z ziemi i wikliny. Pomysł ten był inspirowany kręgami w zbożu (młyn – zboże – kręgi – kosmici), które bardzo pobudziły dziecięcą wyobraźnię w wyniku czego powstał „dziecięcy” projekt placu zabaw z ciekawymi rozwiązaniami odpowiadającymi ich potrzebom. Efektem tych warsztatów jest niniejszy projekt budowlano – wykonawczy, przełożony z dziecięcych pomysłów. Pierwszym etapem przyszłego placu zabaw, był projekt i realizacja wspomnianych kręgów, które powstały na planie Układu Słonecznego z centralnie położonym Słońcem i ośmioma planetami na własnych orbitach. Docelowy plac zabaw również został zaprojektowany na tym samym planie. Do kreatywnej i twórczej zabawy służą wszystkie zaprojektowane elementy: zabawki katalogowe, takie jak, zjeżdżalnia, trap, karuzela, trampolina, kopuła, zestaw linowy, ścianka wspinaczkowa itd. oraz głazy, pnie, piasek, pagórki, krzewy, trawnik. Dlatego każdy z tych elementów odgrywa ważną rolę w całości. Motyw przewodni placu zabaw to kosmos. Znalazł on swoje odzwierciedlenie w planie placu zabaw (poszczególne kręgi są na planie Układu Słonecznego – Słońce, planety, komety i inne ciała niebieskie) oraz w elementach do zabaw. 

Przewidywane efekty projektu: 

  • kształtowanie się świadomości lokalnej mieszkańców, jako osób odpowiedzialnych za otaczającą ich infrastrukturę
  • nowoczesny obiekt powodujący polepszenie jakości życia, w szczególności najmłodszych mieszkańców i ich rodziców
  • poprawa estetyki Szydłowca
  • wzrost rozwoju fizycznego dzieci oraz nabycie umiejętności współżycia w grupie
  • zdrowe i uśmiechnięte społeczeństwo Szydłowca
  • wzrost atrakcyjności naszego miasta pod względem turystycznym i historycznym
  • plac zabaw jako miejsce spotkań
  • poprawa bezpieczeństwa

Tak prezentuje się plan zmian, które poprzez zgłoszony przez nas projekt chcemy wprowadzić. Oczywiście nic nie wydarzy się bez Waszej pomocy! Bez pomocy i wsparcia mieszkańców Gminy Szydłowiec!

Liczymy na Wasze głosy właśnie na ten projekt „Zamłynie nie z tej ziemi”. Dzięki temu projektowi przywrócimy historię, a szydłowieckie dzieciaki będą miały miejsce do zabaw jakiego nie będzie miał nikt inny w Polsce. 

Zgodnie z Regulaminem Budżetu Obywatelskiego Gminy Szydłowiec, jeden mieszkaniec gminy może zagłosować jeden raz, tylko na jeden projekt. Karty do głosowania są dostępne w Urzędzie Miejskim w Szydłowcu, oraz Regionalnym Centrum Biblioteczno – Multimedialnym, ul. Kolejowa, a także u sołtysów. Kartę do głosowania można także pobrać ze strony www.budzetobywatelski.szydlowiec.pl

Bardzo ważne by kartę głosowania wypełnić CZYTELNIE i DRUKOWANYMI LITERAMI!

Więcej informacji na temat projektu możecie Państwo uzyskać u: Inga Pytka – Sobutka (TAK PROJEKTORIAT), Dorota Gil (Herbaciarnia „Faktoria), Marcin Banaszczyk (portal Nasz Szydłowiec).

Jeszcze raz zachęcamy głosujcie na „Zamłynie nie z tej ziemi”! Kod naszego projektu to 03

Głosowanie trwa od dziś 19 sierpnia do 10 września 2015 roku!

TUTAJ macie artykuł opisujący i pokazujący Tymczasowy Plac Zabaw, który stworzyły dzieciaki we wrześniu 2013 właśnie w tym miejscu o którym mowa w projekcie.

TUTAJ więcej info o Budżecie Obywatelskim