Na koniec chcemy wszystkim wolontariuszom niosącym pomoc innym przekazać kilka istotnych cytatów, dotyczących służby drugiemu człowiekowi: 

„Najlepszą drogą do odnalezienia samego siebie jest zagubienie się w służeniu innym” – Ghandi

„Spałam i śniłam, że życie jest samą przyjemnością, obudziłam się i spostrzegłam, że życie jest służbą na rzecz innych. Służyłam i zobaczyłam, że służba jest przyjemnością.” – Matka Teresa z Kalkuty

„Najbardziej niezmiennym i ważnym pytaniem życia jest: Co robisz dla innych?” – Martin Luther King Jr.

„Obym nigdy nie był tak zajęty swoimi sprawami, by nie zareagować na potrzeby innych ze współczuciem i życzliwością.” – Thomas Jefferson

„Jest jedno słowo, którym wszyscy powinniśmy kierować się jak regułą – wzajemność.” – Konfucjusz

„Człowiek jest wspaniałą istotą nie z powodu dóbr, które posiada, ale jego czynów. Nie ważne jest to co się ma, ale czym się dzieli z innymi.” – Jan Paweł II