Sprawą zainteresowaliśmy burmistrza Szydłowca, a przez to również odpowiednie służby miejskie. Poprzedni artykuł możecie przeczytać w linku

Dziś odpowiedź w tej sprawie przysłał burmistrz Artur Ludew. Czytamy w niej m.in o tym, że na górniczym terenie (wydobywany jest tam piach) przywieziono około 300 ton odpadów z elektrowni w Kozienicach! Warto przeczytać całe pismo, dlatego publikujemy je w całości i czekamy na dalszy rozwój wypadków w tej sprawie. Teraz „pałeczka” po stronie Starosty Szydłowieckiego. 

29 lutego 2016 pracownicy Referatu Gospodarki Odpadami Komunalnymi i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Szydłowcu podjęli działania w celu ustalenia lokalizacji miejsca składowania odpadów, które zaniepokoiły mieszkańców Zdziechowa. Ustalono, że jest to teren górniczy czynnych złóż wydobycia piasku o nazwach ,,Jankowice N” i ,,Jankowice S”. Podczas oględzin wykonano zdjęcia terenu, na którym zdeponowano odpady. Następnie telefonicznie skontaktowano się z osobą, która jest posiadaczem koncesji na prowadzenie działalności na w/w terenie. Podczas rozmowy pracownik Referatu został poinformowany, że na teren górniczy przywieziono około 300 ton odpadu z elektrowni z Kozienic. Rozmówca zobowiązał się dostarczyć do Urzędu Miejskiego do dnia 4 marca 2016 wyniki badań odpadów, które zostały wykonane przez Instytut Nowych Syntez Chemicznych w Puławach.

W związku z poczynionymi ustaleniami pracownicy Urzędu Miejskiego wystąpili w dniu 2 marca 2016 r. do delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Radomiu o przeprowadzenie stosownej kontroli. Wystosowano również pismo do właścicieli kopalni o niezwłoczne udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

1. Na jakiej podstawie zostały złożone odpady na terenie kopalni piasków Jankowice N i Jankowice S ?;

2. Dlaczego nie został powiadomiony organ, którym jest Burmistrz Szydłowca o zamiarze składowania odpadów?;

3. Kto konkretnie przywoził odpady na teren kopalni?;

4. Skąd pochodziły odpady zdeponowane na terenie kopalni ? Proszę o załączenie decyzji właściciela terenu wyrażającego zgodę na składowanie odpadów i zgodę właściciela odpadów na ich wywóz;

5. Czy za złożone odpady spółka otrzymywała wynagrodzenie ? Jeśli tak to w jakiej wysokości?

4 marca 2016 r. do Urzędu Miejskiego został dostarczony certyfikat nr 7/16 z dnia 02 marca 2016 r. wydany przez Instytut Nowych Syntez Chemicznych w Puławach dla firmy, która nie jest stroną naszego postępowania, dlatego Gmina nie uznała przedłożonego dokumentu. Dodatkowo, odpady zostały złożone wcześniej niż wydany certyfikat.

Po przeanalizowaniu zaistniałej sytuacji w oparciu o art. 37 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2015 r poz. 196) w dniu 04.03.2016 r. wystosowano pismo w tej sprawie do organu koncesyjnego, którym jest Starosta Szydłowiecki.

Z wyrazami szacunku

Burmistrz Szydłowca Artur Ludew