Pochodzący z Szydłowca, ksiądz arcybiskup Wacław Depo, metropolita częstochowski, obchodził 3 czerwca 2018 roku 40-lecie swojego kapłaństwa. 

Właśnie tego dnia w roku 1978 przyjął święcenia kapłańskie z rąk Sługi Bożego bpa Piotra Gołebiewskiego.

Poniżej nota biograficzna abp Wacława:

Wacław Tomasz Depo (ur. 27 września 1953 w Szydłowcu) – polski biskup rzymskokatolicki, biskup diecezjalny zamojsko- lubaczowski w latach 2006-2011, arcybiskup metropolita częstochowski od 2012.

Urodził się w rodzinie robotniczej. W rodzinnym mieście ukończył Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza, następnie wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu. Święcenia kapłańskie otrzymał 3 czerwca 1978 w Sandomierzu z rąk bpa Piotra Gołębiowskiego. W latach 1980–1984 studiował teologię dogmatyczną na Katolickim Uniwersytecie Lubleskim i tam też uzyskał stopień doktora. Następnie został wykładowcą na tej uczelni. Wykładał również na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
W latach 1990–1992 był rektorem seminarium duchownego diecezji sandomiersko- radomskiej, a w latach 1992-2006 seminarium w Radomiu. W 1999 został wybrany przewodniczącym Konferencji Rektorów Wyższych Seminariów Duchownych Diecezjalnych i Zakonnych w Polsce, którą to funkcję pełnił do 2006. 4 kwietnia 2004 został nominowany prałatem.

5 sierpnia 2006 po przyjęciu przez papieża Benedykta XVI rezygnacji Jana Śrutwy został mianowany biskupem diecezjalnym zamojsko – lubaczowskim. Jego uroczysty ingres połączony z przyjęciem święceń biskupich odbył się 9 września 2006. 30 listopada 2008 jako pierwszy polski biskup diecezjalny od czasu reformy liturgicznej (jako pierwszy na terenie Polski) odprawił mszę pontyfikalną w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego.

29 grudnia 2011 papież Benedykt XVI mianował go arcybiskupem metropolitą częstochowskim. Ingres do bazyliki archikatedralnej Świętej Rodziny w Częstochowie odbył się 2 lutego 2012. 29 czerwca 2012 otrzymał z rąk papieża paliusz metropolitalny.

W ramach Konferencji Episkopatu Polski w latach 2001–2006 był członkiem-konsultorem Komisji ds. Duchowieństwa i Rady Naukowej. W maju 2006 objął stanowisko współprzewodniczącego Rady Programowej Radia Maryja ze strony KEP. Od października 2006 jest przewodniczącym Komisji Mieszanej: Biskupi – Wyżsi Przełożeni Zakonni. Ponadto zasiada w Komisji Duchowieństwa i Sekcji Nauk Teologicznych Komisji Nauki Wiary KEP, a także pełni funkcję delegata KEP przy Krajowej Radzie Katolików Świeckich. Od czerwca 2012 jest przewodniczącym Rady ds. Środków Społecznego Przekazu.

bio: Wikipedia 

foto: Agencja Gazeta