Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu zaprasza 28 września (piątek) 2018 roku o godz. 17.30 na Jubileusz 50-lecia powołania szydłowieckiej instytucji.

W programie uroczystości muzeum zaplanowało m.in. projekcję filmu jubileuszowego zrealizowanego z okazji Jubileuszu 50-lecia powołania Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu, koncert – Turniej dudziarzy w wykonaniu Tomasza Kicińskiego z Wielkopolski i Piotra Majerczyka z Podhala wraz z muzykami akompaniującymi. Najważniejszym punktem uroczystości będzie otwarcie nowej wystawy czasowej „Sobiescy – zachowane w dźwiękach”, która została objęta patronatem honorowym Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. dr hab. Piotra Glińskiego oraz Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika.

Wystawa „Sobiescy – zachowane w dźwiękach” ma na celu przypomnienie i przybliżenie szerokiemu gronu odbiorców, działalności małżeństwa Jadwigi i Mariana Sobieskich – wybitnych polskich muzykologów, autorów dorobku naukowego o fundamentalnym znaczeniu dla rozwoju polskiej etnomuzykologii, należących do grona inicjatorów oraz organizatorów powojennej ogólnopolskiej Akcji Zbierania Folkloru Muzycznego, której zadaniem było utrwalenie jak najpełniejszego obrazu polskiej muzyki tradycyjnej. Jadwiga Sobieska czynnie uczestniczyła w tworzeniu szydłowieckiego muzeum. Była jednym z autorów scenariusza pierwszej wystawy stałej Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych. Wystawa czasowa „Sobiescy- zachowane w dźwiękach” zaprezentuje nie tylko dorobek naukowy i rezultaty pracy badawczej i terenowej Jadwigi i Mariana Sobieskich, ale także kolekcję zgromadzonych przez nich instrumentów, które znajdują się w zbiorach muzeum. Wystawa pozwoli również na upowszechnienie i udostępnienie szerokiemu gronu zwiedzających archiwalnych materiałów etnograficznych i etnomuzykologicznych – fotografii i nagrań dokumentujących polski folklor muzyczny dzięki współpracy z Instytutem Sztuki PAN. Na wystawie prezentowane będą również eksponaty użyczone z: Muzeum Instrumentów – Oddziału Muzeum Narodowego w Poznaniu, Muzeum Narodowego Techniki w Warszawie oraz Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy. Wystawa została zorganizowana w ramach projektu „Sobiescy – zachowane w dźwiękach”, realizowanego przez Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Na wydarzenie obowiązuje wstęp wolny z ograniczoną liczbą miejsc. Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu prosi o potwierdzenie przybycia do dnia 26 września 2018 r. pod numerem telefonu 48 617 17 89.

1968 -2018 – 50 lat Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu

Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych Szydłowcu, jako oddział Muzeum Świętokrzyskiego w Kielcach zostało powołane w 1968 r. Przez pierwsze lata organizowano placówkę, pozyskiwano i gromadzono instrumenty muzyczne. Muzeum otwarto dla zwiedzających 19 maja 1975 r. prezentując owoc wieloletnich prac – wystawę stałą pokazującą polskie instrumenty i kapele ludowe oraz instrumenty z terenu województwa kieleckiego.

W 1976 r. MLIM stało się samodzielną placówką specjalistyczną, a dr Erich Stockman, kierownik grupy studiów do badania ludowych instrumentów muzycznych działającej w ramach International Folk Music Council, zarazem wiceprzewodniczący tej międzynarodowej organizacji, wyraził opinię, iż muzeum szydłowieckie to pierwsze w świecie samodzielne muzeum poświęcone ludowym instrumentom muzycznym. Od 1978 r. oprócz gromadzenia instrumentów muzycznych placówka zaczęła nabywać także eksponaty artystyczno-historyczne, obejmujące m.in. materiały pisane, ikonografię, dokumenty, meble, przedmioty codziennego użytku, detale architektoniczne.

W 1999 r. Muzeum zostało wpisane do Państwowego Rejestru Muzeów. W tym samym roku w ramach administracyjnego podziału kraju muzeum przeszło pod Zarząd Starostwa Powiatu Szydłowieckiego. Z dniem 1 stycznia 2005 r. Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu zostało przejęte przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Muzeum w Szydłowcu, jako placówka o charakterze ogólnopolskim aktywnie uczestniczy w rozwoju kulturalnym Polski, organizując wystawy czasowe, koncerty, prelekcje, warsztaty, a także prowadzi inne działania edukacyjne. Muzeum jest również organizatorem konkursów na budowę ludowych instrumentów muzycznych. W ostatnich latach muzeum zostało 10-krotnie laureatem konkursów, w tym ogólnopolskich. Jego ciekawe i bogate zbiory są znane w świecie dzięki zamieszczeniu, m.in. w bazie Musical Instrument Museums Online (www.mimo-international.com), w której nie znalazło wcześniej ani jedno polskie muzeum.