W Szydłowcu gościliśmy m.in. Krzysztofa Murawskiego – kierownika radomskiej Delegatury Urzędu Wojewódzkiego, który wspólnie z radną sejmiku Agnieszką Górską, dyrektor MOPS Wiolettą Kucharską i burmistrzem Szydłowca Arturem Ludwem odpowiadali na pytania mieszkańców.

Rozmawiano m.in. o zasadach składania wniosków o wypłatę świadczenia wychowawczego w ramach rządowego programu oraz pomagano wypełniać niezbędne formularze. Wnioski należy składać w gminie, w miejscu zamieszkania. Wypełnić formularz można również przez internet lub wysłać pocztą. Wiele urzędów w związku z wprowadzeniem programu Rodzina 500+ wydłużyło czas pracy, będą one czynne także w soboty.

W gminie Szydłowiec programem może zostać objętych około dwóch tysięcy dzieci. Pięćset złotych dostaną rodzice na drugie i kolejne niepełnoletnie dziecko, bez względu na dochody. Świadczenie może być przyznane także na pierwsze dziecko, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 800 złotych netto. W przypadku, gdy dziecko jest niepełnosprawne dochód na osobę nie może być większy niż 1200 złotych.

500bus2

info i foto: szydlowiec.pl